Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-03-2018 09:06

Προστασία των μαθητών από τα αυξημένα επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει το κοινό ότι οι Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων ενημερώνονται επί καθημερινής βάσης για τα επίπεδα σκόνης στην περιοχή τους από την ιστοσελίδα του Κλάδου Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Αέρα και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα.

Στις περιπτώσεις όπου οι Διευθύνσεις των Σχολείων διαπιστώνουν ότι τα ποσοστά αυτά είναι αυξημένα (προσεγγίζουν ή υπερβαίνουν την οριακή τιμή που καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία), μεριμνούν ώστε να αποφεύγεται η διεξαγωγή του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο ύπαιθρο, καθώς και η παραμονή των παιδιών για μεγάλη χρονική διάρκεια στην αυλή του σχολείου ή σε άλλους εξωτερικούς χώρους.  

Ανάλογες οδηγίες δίδονται επίσης από τη Διεύθυνση και προς όλους τους εργαζόμενους στη σχολική μονάδα.

(ΜΑΚ/ΜΛ)