Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-01-2019 11:32

Δήλωση Προέδρου της Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη αναφορικά με τα όσα διαδραματίζονται στον χώρο της Δικαιοσύνης

Ως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά και διερμηνεύοντας θεωρώ το αίσθημα του συνόλου του Νομοθετικού Σώματος, είναι με θλίψη και ταυτόχρονα βαθειά περισυλλογή που παρακολουθώ τα τελευταία εικοσιτετράωρα τις πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο της δικαιοσύνης.

Με δεδομένη και απόλυτα σεβαστή την αρχή της διάκρισης των εξουσιών η οποία διατρέχει το πολίτευμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και όπως συνακόλουθα και υπό τις περιστάσεις επιβάλλεται, δηλώνω ότι δεν πρόκειται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εμπλακώ στις διάφορες δημόσιες δηλώσεις και αντιπαραθέσεις επ’ αφορμή των συγκεκριμένων γεγονότων και/ή τοποθετήσεων.

Παρά ταύτα, είμαι υποχρεωμένος να διευκρινίσω ότι η πιο πάνω δήλωση, επ’ ουδενί υποδηλοί ότι η Νομοθετική Εξουσία δύναται και/ή επιτρέπεται να παραμείνει απλός θεατής στα όσα τεκταίνονται. Αντίθετα, χωρίς να υπεισέρχεται σε πρόσωπα, καταστάσεις και γεγονότα, επιβάλλεται το ταχύτερο να εγκύψει στις διάφορες πτυχές τις οποίες η παρούσα κρίση έχει ανασύρει στην επιφάνεια και οι οποίες άπτονται του ευρύτερου θεσμικού τρόπου λειτουργίας της δικαιοσύνης, καταβάλλοντας από την πλευρά της στο πλαίσιο του συντεταγμένου νομοθετικού της ρόλου και σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ήτοι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, την Ένωση Δικαστών Κύπρου, την ακαδημαϊκή κοινότητα, όλους όσοι εμπλέκονται σε θέματα απονομής της δικαιοσύνης, αλλά και την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών ευρύτερα, εκείνες τις συντονισμένες προσπάθειες για την εκ βάθρων αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας και απονομής της δικαιοσύνης.

Προς τον σκοπό αυτό και αφού προηγηθεί η δέουσα μελέτη των διάφορων εισηγήσεων που είχαν κατά καιρούς κατατεθεί στη Βουλή στο πλαίσιο συζήτησης θεμάτων απονομής της δικαιοσύνης, αλλά και των καλών πρακτικών άλλων χωρών του ηπειρωτικού δικαίου, ιδιαίτερα όμως χωρών του Κοινοδικαίου, ταυτόχρονα δε η εμβάθυνση στις διάφορες πτυχές λειτουργίας της δικαιοσύνης σήμερα, προτίθεμαι να καλέσω τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές να προχωρήσουν σε συζήτηση και επεξεργασία εισηγήσεων με απώτερο στόχο τη μεταρρύθμιση την οποία εκ των πραγμάτων διαφαίνεται ότι έχει απόλυτη ανάγκη ο χώρος της δικαιοσύνης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό αποφασιστικά στην αποτροπή παρόμοιων και/ή άλλων ανάλογων καταστάσεων στο μέλλον.    

(ΜΓ)