Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-01-2019 14:34

Ανακοινώσεις της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για προαγωγές και διορισμούς εκπαιδευτικών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι οι ανακοινώσεις:

(Α) Προαγωγές στη Θέση ΒΔΑ Γαλλικά και Φυσική Αγωγή,

(Β) Διορισμός με Σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση,

(Γ) Διορισμός Σύμβαση Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης,

έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(ΑΧ/ΕΙ)