Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-01-2019 15:46

Ανακοίνωση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για τη λειτουργία των Μονάδων Αφαλάτωσης

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ανακοινώνει ότι, η θαλασσοταραχή που παρουσιάζεται το τελευταίο 48ωρο στα νότια παράλια της Κύπρου, έχει επηρεάσει τη λειτουργία των Μονάδων Αφαλάτωσης με αποτέλεσμα τη μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων πόσιμου νερού, παρά την πλήρη λειτουργία των Διυλιστηρίων Τερσεφάνου και Κόρνου.

Ως εκ τούτου, οι ποσότητες νερού που προμηθεύονται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προς τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και τις Κοινότητες των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, θα μειωθούν, μέχρι την πλήρη λειτουργία  των Μονάδων Αφαλάτωσης και την αποκατάσταση της προμήθειας αφαλατωμένου νερού.

Οι Ανάδοχοι των Μονάδων Αφαλάτωσης καταβάλλουν προσπάθειες για την πλήρη λειτουργία των Μονάδων και αποκατάσταση της προμήθειας αφαλατωμένου νερού το συντομότερο.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προτρέπει τους καταναλωτές να εφαρμόσουν μέτρα εξοικονόμησης νερού.

------------------------- 

ΕΙ