Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-01-2019 15:54

Ανακοίνωση της Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στη GRECO

Η Ομάδα Κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Διαφθοράς (GRECO), η οποία έχει ενημερωθεί σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στα θέματα της Δικαιοσύνης έχει έρθει σε επαφή με την Κυπριακή Αντιπροσωπεία τις τελευταίες μέρες και έχει προθυμοποιηθεί να παράσχει την συνδρομή της προς την Δημοκρατία. 

Έχει αποφασιστεί όπως, μέσα στο πλαίσιο της εκκρεμούσας Έκθεσης Συμμόρφωσης της Κύπρου που αφορά τον Τέταρτο Γύρο Αξιολόγησης της GRECO και ο οποίος σχετίζεται και με την Δικαστική Εξουσία, κλιμάκιο Υψηλόβαθμων Λειτουργών της GRECO επισκεφθεί την Κύπρο για να παράσχει επιπρόσθετη καθοδήγηση.

Η επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν, εντός των προσεχών λίγων εβδομάδων.

-------------------------

ΕΙ