Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-01-2019 13:26

Ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την υιοθέτηση τροποποιημένης Δικαστικής Πρακτικής και Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς από το Ανώτατο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαιρετίζει την από πλευράς του Ανωτάτου Δικαστηρίου υιοθέτηση της τροποποιημένης Δικαστικής Πρακτικής, καθώς και του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς κατά τα πρότυπα των αρχών Bangalore και άλλων σχετικών διατάξεων, μέσα από τον οποίον διασφαλίζεται η ανεπηρέαστη, αμερόληπτη, αλλά και διαφανής διαδικασία αντικειμενικής απόδοσης της δικαιοσύνης.

Με την πιο πάνω απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τη δρομολογούμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος αποκαθίστανται η αξιοπιστία και το κύρος που διαχρονικά έχαιρε η Δικαιοσύνη στην κυπριακή κοινωνία.

(ΡΜ/ΑΧ/ΕΙ)