Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-01-2019 14:34

Συμμετοχή Υπουργού Άμυνας στη Συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, στο Βουκουρέστι

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις στα θέματα Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζήτησαν και έδωσαν πολιτική καθοδήγηση επί της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΠΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα επί της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (Permanent Structured Cooperation-PESCO), στην καλλιέργεια κοινής στρατηγικής κουλτούρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην επίδραση της τεχνολογίας στην Άμυνα και στη χρήση της επ’ ωφελεία των κρατών μελών, καθώς επίσης και τη στρατηγική επικοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζήτησαν επίσης το θέμα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια» (Women Peace and Security /WPS), το οποίο αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Υπουργός Άμυνας κ. Σάββας Αγγελίδης, σε παρέμβασή του, εξέφρασε την σταθερή υποστήριξη της Κύπρου στις προσπάθειες υλοποίησης των προγραμμάτων της PESCO, ώστε να επιτευχθούν σύντομα απτά αποτελέσματα. Τυχόν νέα προγράμματα πρέπει να είναι περιορισμένα σε αριθμό και να καλύπτουν κρίσιμα επιχειρησιακά κενά στις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρειαζόμαστε, είπε  ο κ. Υπουργός, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που παρέχει προστασία στα μέλη της, όπως καθορίζεται στις προτεραιότητες της Παγκόσμιας Στρατηγικής.

Η σταθερότητα και η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή νοτίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή  ασφάλεια. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η εφαρμογή της ρήτρας αλληλεγγύης, του άρθρου δηλαδή 42.7 των Συνθηκών,  είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η επίδειξη αλληλεγγύης των υπολοίπων κρατών μελών προς ένα κράτος μέλος, μετά από επιθετική ενέργεια κατά της επικράτειάς του, είναι υψίστης σημασίας. Είναι αυτονόητο, τόνισε ο κ. Αγγελίδης, ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια επί της επικράτειας ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά αποτελεί και επίθεση κατά της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά στην Επιχείρηση “Sophia”, στην κεντρική Μεσόγειο, η Κύπρος υποστηρίζει την συνέχιση της, με γνώμονα τα μέχρι τώρα επιτυχή αποτελέσματα της.

Στο περιθώριο της Συνόδου ο κ. Αγγελίδης, είχε διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του καθώς επίσης και με τον εκτελεστικό πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Oργανισμού Άμυνας. 

(AX/ΕΙ)