Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-02-2019 09:04

Χαιρετισμός της Αν. Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κλέλιας Βασιλείου στην Ημερίδα για τον νέο Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο, που ενσωματώνει και την Οδηγία ΕΕ 2015/2436

Είναι ιδιαίτερη μου τιμή και χαρά να χαιρετίζω τη σημερινή Ημερίδα, που έχει ως θέμα τον νέο εκσυγχρονιστικό περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο.

Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τον Κλάδο Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, οι οποίοι στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας τους, διοργανώνουν την επιστημονική αυτή ημερίδα.

Θα ήθελα να επισημάνω με έμφαση πως, η πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της κυβερνητικής μας πολιτικής.

Ως Κυβέρνηση, γνωρίζουμε πολύ καλά τη βαρύτητα που έχουν στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μας καθώς η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων θεωρείται πλέον, ένας από τους κύριους μοχλούς δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και επιτάχυνσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, η ανάπτυξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας βασισμένης στη γνώση, την τεχνολογική αναβάθμιση και την καινοτομία ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας μας.

Οι νέες επιχειρήσεις οφείλουν να είναι καινοτόμες και αποτελεσματικές, ώστε να διασφαλίσουν την επιτυχή είσοδό τους στις αγορές, ενώ, παράλληλα, καλούνται να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν αποδοτικότερες καθώς ο ανταγωνισμός είναι πολλές φορές αμείλικτος.

Η Κυβέρνηση θέλει να έρχεται αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, παρέχοντας την αναγκαία στήριξη και κίνητρα στις κυπριακές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, που θα  μπορούν όχι μόνο να διεισδύουν σε ξένες αγορές, αλλά και να είναι ανταγωνιστικά.

Με τη συνεργασία του εμποροβιομηχανικού κόσμου εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με κύριους άξονες την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, καθώς και τη δυναμική καθιέρωση της Κύπρου στον ενεργειακό χάρτη.

Η πολύ καλή δουλειά που γίνεται για εκσυγχρονισμό του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, θα συνεχιστεί μέσω της αναδιάρθρωσης του νομικού πλαισίου, της βελτιστοποίησης των διαδικασιών και της χρήσης της τεχνολογίας.

Τα Πνευματικά Δικαιώματα και πιο ειδικά τα Εμπορικά Σήματα αποτελούν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία για τις επιχειρήσεις, τα οποία τους επιτρέπουν να διακρίνουν και να προστατεύουν τα προϊόντα τους σε ένα ανταγωνιστικό και ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον.  Για τον λόγο αυτό, γίνονται και όλες οι ενέργειες που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί Εμπορικών Σημάτων.

Η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας είναι απαραίτητα, ούτως ώστε να παρέχεται στους χρήστες ένα ταχύτερο και υψηλότερης ποιότητας σύστημα καταχώρισης των εμπορικών σημάτων.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεχή στήριξή του προς την Κύπρο και να συγχαρώ το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και, ειδικότερα, τον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για τη νέα νομοθεσία και τα νέα συστήματα που αποτελούν σημαντικό βήμα προόδου.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Ημερίδας σας.

(ΡΜ/ΜΛ)