Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-02-2019 14:45

Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων από την αγορά

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ως η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμων και των περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες των Προϊόντων Νόμων, κατά το μήνα Ιανουάριο, προχώρησε σε απόσυρση από την κυπριακή αγορά των πιο κάτω προϊόντων τα οποία κρίθηκε ότι εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών ή δεν συμμορφώνονταν με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας:

 

1

Φωτογραφία

Περιγραφή:

Προσαρμογέας

 

Επωνυμία:

Eastern 13A Socket Cover Safety Plug

Εισαγωγέας:

Γεώργιος Ιωάννου

Σημείο Εντοπισμού:

Kouros Discount Store (Ορμήδεια)                                      

Μοντέλο:

SW 201

Γραμμοκώδικας:

3579901283883

Χώρα Προέλευσης:

Κίνα

Κίνδυνος:

Πυρκαγιάς αφού λόγω έλλειψης ασφάλειας δεν παρέχεται επαρκείς προστασία σε περίπτωση υπερφόρτωσης και ηλεκτροπληξίας από πιθανή πρόσβαση σε αγώγιμα μέρη.

 

 

2

Φωτογραφία

Περιγραφή:

Slime (γλίτσα)

 

Επωνυμία:

Putty & Spinning Top

Διανομέας:

Yakumo Enterprises Ltd

Σημείο Εντοπισμού:

Super Discount (Ανθούπολη)

Μοντέλο:

35796

Χώρα Προέλευσης:

Κίνα

Κίνδυνος:

Χημικός κίνδυνος από την υψηλή συγκέντρωση βορίου, το οποίο είναι τοξικό για τον ανθρώπινο οργανισμό.

 

 

3

Φωτογραφία

Περιγραφή:

Παιδικό φούτερ

 

Επωνυμία:

HELLO BOY

Εισαγωγέας:

Yakumo Enterprises Ltd

Σημείο Εντοπισμού:

Super Discount (Ανθούπολη)

Μοντέλο:

XH-9119

Γραμμοκώδικας:

5272017091196/ 2100005300094

Χώρα Προέλευσης:

Κίνα

Κίνδυνος:

Στραγγαλισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαιμού του ενδύματος.

Συστάσεις - προειδοποιήσεις

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από τα οποία τα έχουν προμηθευτεί και παράλληλα να την  ενημερώσουν σχετικά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμο, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο 2 ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).

Τέλος, τους υπενθυμίζει ότι μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy ή μέσω της ιστοσελίδας του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (GRAS-RAPEX) στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex.

Επικοινωνία

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή στα τηλέφωνα:

  • Γραμμή Καταναλωτή 1429
  • Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930, 22200923 και 22200925
  • Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
  • Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
  • Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου  24816160

(AX/ΣΧ)