Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-02-2019 19:25

Συμμετοχή Υπουργού Εσωτερικών στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στη Ρουμανία

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης συμμετείχε στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι, 7 – 8 Φεβρουαρίου 2019.

Ο κ. Υπουργός εξέφρασε την απογοήτευσή του όσον αφορά την πρόοδο των συζητήσεων για την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ). Μετά από τρία χρόνια διαβουλεύσεων, δεν έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος τόνισε, γεγονός που επιφέρει αρνητικές συνέπειες στα κράτη μέλη πρώτης γραμμής που υποδέχονται συστηματικά δυσανάλογες μεταναστευτικές ροές.

Στην προσπάθεια εξεύρεσης συμφωνίας κάθε Προεδρία επανέρχεται στο Συμβούλιο με νέες προσεγγίσεις. Η προσέγγιση της Ρουμανικής Προεδρίας η οποία βασίζεται σε εισήγηση της Επιτροπής στηρίζεται στην εισαγωγή προσωρινών ρυθμίσεων, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν όμως υποχρεωτική ανακατανομή ατόμων, κάτι που δεν ικανοποιεί την Κυπριακή Κυβέρνηση.

Ο κ. Πετρίδης εξέφρασε σαφή διαφωνία με την αναφορά που περιλαμβάνεται στο έγγραφο για «διατήρηση χαμηλού αριθμού αφίξεων, χάρη στην αποτελεσματική εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας», τονίζοντας ότι τόσο η Ελλάδα, όσο και η Κύπρος, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συστηματικές και αυξημένες ροές από την Τουρκία.  

Καταλήγοντας ο κ. Υπουργός υπογράμμισε ότι η Κύπρος δεν μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε διάσπαση της νομοθετικής δέσμης του Ασύλου κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε αυξημένες ευθύνες για τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής, χωρίς οποιοδήποτε ουσιαστικό μέτρο αλληλεγγύης υπό τη μορφή ανακατανομής.

______________

/ΣΧ