Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-02-2019 14:50

Συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής στην Προπαρασκευαστική Συνάντηση για την 5η Παγκόσμια Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της IPU

 Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης συμμετείχε σήμερα Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019, στη Γενεύη στην έναρξη των εργασιών της Προπαρασκευαστικής Συνάντησης για την 5η Παγκόσμια Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU), που θα πραγματοποιηθεί το 2020. 

Κατά την εισαγωγική του ομιλία ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα εθνικά κοινοβούλια στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω κοινών πρωτοβουλιών, δράσεων και συνεργειών, προς επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Συλλούρης υπογράμμισε τη σημασία θεσμοθέτησης των Τριμερών Συναντήσεων, στις οποίες συμμετέχει η Βουλή των Αντιπροσώπων, ως απαραίτητων εργαλείων προς την κατεύθυνση της προώθησης της περιφερειακής συνεργασίας.

Ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε, εξάλλου, τους ομολόγους του που βρίσκονται στη Γενεύη, σχετικά με την πρωτοβουλία της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη δημιουργία Κέντρου Συνεργασίας Μέσης Ανατολής. Το Κέντρο αυτό, εξήγησε, αποσκοπεί στην παραγωγή και διάδοση γνώσεων, ιδεών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και στην ενθάρρυνση και προώθηση δράσεων και συνεργειών στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, ενέργειας και περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και πολιτισμού.    

Στη Συνάντηση, ο κ. Συλλούρης εκπροσωπεί τη γεωπολιτική ομάδα των κοινοβουλίων των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης («12+») της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, μαζί με την Πρόεδρο της Εθνικής Συνέλευσης της Σερβίας και εκπροσώπους των Προέδρων των κοινοβουλίων της Αυστρίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

(ΑΧ/ΣΧ)