Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-02-2019 09:51

Ομιλία Πρόεδρου της Βουλής για την περιφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνάντησης των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου-Αιγύπτου-Ελλάδας

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στην Κύπρο τους φίλους Προέδρους των Κοινοβουλίων Ελλάδας και Αιγύπτου κ. Νικόλαο Βούτση και δρα Ali Abdel Aal και τη συνοδεία τους.                       

Επιθυμώ επίσης να εκφράσω ευχαριστίες προς τους Κύπριους ειδικούς από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τον ακαδημαϊκό κόσμο, για την εκ μέρους τους αποδοχή της πρόσκλησης της Βουλής να συμμετάσχουν στην παρούσα Συνάντηση, δίδοντάς μας την ευκαιρία να αντλήσουμε πρόσθετες γνώσεις και να έχουμε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων.

Η Πρώτη Τριμερής Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου, μεταφέρει πρώτιστα ένα ουσιώδες πολιτικό μήνυμα: τη βούλησή μας να εργαστούμε από κοινού προς όφελος των χωρών και των λαών μας και προς όφελος της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην ταραχώδη περιοχή μας.

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Κοινοβουλίων μας, ως των συνδέσμων μεταξύ Κυβερνήσεων και πολιτών, εξυπηρετεί τους στόχους, που έχουν τεθεί στο πλαίσιο των έξι, μέχρι στιγμής, Συνόδων Κορυφής.

Η διάδοση αυτών των μηνυμάτων αποτελεί την πεμπτουσία και τη δυναμική της περιφερειακής συνεργασίας. Μιας συνεργασίας χωρίς αποκλεισμούς, που θα εδράζεται στο κοινό όραμα της ειρηνικής συνύπαρξης και των σχέσεων καλής γειτονίας, στις αρχές του διεθνούς δικαίου, του αλληλοσεβασμού και της συνεργασίας για την ευημερία των λαών της περιοχής.

Μηνύματα περιφερειακής συνεργασίας δίδουν οι συναφθείσες διμερείς και τριμερείς συμφωνίες Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου σε πολύ σημαντικούς τομείς. Ο «ΝΟΣΤΟΣ», που αναδεικνύει τον καίριο ρόλο της διασποράς, κυρίως των νέων, στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των χωρών μας. Τα έργα EastMed και ΕuroAfrica Interconnector, αλλά και το νεοϊδρυθέν EastMed Gas Forum στο Κάιρο για τη δημιουργία περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου, με τη συμμετοχή και του Ισραήλ.  

Η παρουσία μου άλλωστε, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στα διπλά εγκαίνια από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπτέλ Φάταχ Αλ Σίσι, στις 6 Ιανουαρίου, του μεγαλύτερου τεμένους και του μεγαλύτερου χριστιανικού ναού της Μέσης Ανατολής, στη νέα διοικητική πρωτεύουσα της Αιγύπτου, αποτελεί έμπρακτη εκδήλωση του σεβασμού της Κύπρου στην πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση της φίλης γείτονος χώρας.

Στόχος των Κοινοβουλίων μας είναι η διάδοση αυτών των μηνυμάτων πιο άμεσα και πιο ηχηρά στους λαούς της περιοχής. Στο πλαίσιο μιας θεσμοθετημένης συνεργασίας, που θα στοχεύει σε απτά αποτελέσματα, μέσω κοινών πρωτοβουλιών, δράσεων και συνεργειών, αλλά και χωριστών πρωτοβουλιών των Κοινοβουλίων μας, που εξυπηρετούν τους ίδιους στόχους.

Από πλευράς της Βουλής των Αντιπροσώπων, σημειώνω δύο εν εξελίξει πρωτοβουλίες: η πρώτη αφορά στη δημιουργία Κέντρου Συνεργασίας Μέσης Ανατολής, με βασικούς σκοπούς, κατά πρώτον, την παραγωγή και διάδοση γνώσεων, ιδεών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, σε τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογία, η ενέργεια, το περιβάλλον, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός και, κατά δεύτερον, την ενθάρρυνση και προώθηση δράσεων και συνεργειών στους εν λόγω τομείς. Θα μετέχουν κοινοβούλια, ερευνητές, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί από χώρες της περιοχής. Το Κέντρο Συνεργασίας Μέσης Ανατολής θα εξελίσσεται σταδιακά και αθροιστικά, μέσα από θεματικές πρωτοβουλίες και συνέργειες, οι οποίες, όπου είναι δυνατό, θα συνενώνονται σε ευρύτερες περιφερειακές συνεργασίες, εντός και πέραν της περιοχής.

Μια τέτοια θεματική πρωτοβουλία είναι η εισαγωγή της Αραβικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, στην οποία θα αναφερθώ λεπτομερέστερα στην τρίτη ενότητά μας.

Τα θέματα που επιλέχθηκαν για τη διαμόρφωση του πλαισίου της τριμερούς συνεργασίας μας αναδεικνύουν την αυξανόμενη δυναμική της «ήπιας ισχύος» στην προώθηση των προαναφερθέντων στόχων, με δεδομένη την κυρίαρχη γεωπολιτική τους διάσταση.

Για την Κύπρο, η ανάπτυξη στρατηγικών σχέσεων με φίλες γείτονες χώρες, όπως η Αίγυπτος, αποτελεί βασικό πυλώνα της εξωτερικής της πολιτικής. Καθίσταται δε καίριας σημασίας, υπό το φως των προκλήσεων στην περιοχή, αλλά και των ιδιαζουσών για τη χώρα μας προκλήσεων, που προέρχονται από την Τουρκία. Αυτές αφορούν, τόσο στο κυπριακό πρόβλημα όσο και στα αναφαίρετα ενεργειακά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντός της ΑΟΖ της, δύο ζητήματα που άπτονται κατάφωρων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου. 

Δράττομαι της ευκαιρίας, για να εκφράσω εκ νέου τις ειλικρινείς ευχαριστίες του κυπριακού λαού για την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας, αλλά και της Αιγύπτου, στα δύο αυτά ζητήματα. Αντίστοιχα, επιθυμώ να επαναβεβαιώσω τη στήριξή μας στις προσπάθειες της Αιγύπτου για αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και των μεταναστευτικών ροών, αλλά και για τις αξιοσημείωτες μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στη χώρα. Και βέβαια να υπογραμμίσω την ετοιμότητα της Κύπρου να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αιγύπτου και στην επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων κατά την επικείμενη 1η Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, στο Σαρμ Ελ Σέϊχ. 

(ΜΓ)