Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-02-2019 11:15

Το ΓΤΠ διοργανώνει Σεμινάριο Στρατηγικής Επικοινωνίας με τον κ. Paul Connors, Διευθυντή Επικοινωνίας του Ireland’s Health and Safety Executive και επικεφαλής της Ομάδας Εφαρμογής ΓεΣΥ Ιρλανδίας

Το ΓΤΠ διοργανώνει Σεμινάριο Στρατηγικής Επικοινωνίας με τον κ. Paul Connors, Διευθυντή Επικοινωνίας του Ireland’s Health and Safety Executive και επικεφαλής της Ομάδας Εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας της Ιρλανδίας.