Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-02-2019 14:00

Εργατικό δυναμικό Κυβέρνησης κατά κατηγορία Υπηρεσίας: Ιανουάριος 2019

Εργατικό Δυναμικό Κυβέρνησης: 51.113

Το εργατικό δυναμικό της Κυβέρνησης τον Ιανουάριο του 2019 αυξήθηκε κατά 492 άτομα (1,0%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 και έφτασε τα 51.113 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 538 άτομα (-1,5%). Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση (6,9%) φθάνοντας τις 15.925 σε σχέση με 14.895 άτομα τον Ιανουάριο του 2018.

 

 

Σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, εκτός στο Ωρομίσθιο Προσωπικό, υπάρχει αύξηση σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2018 με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στη Δημόσια Υπηρεσία (1,6%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 6,3% (349 άτομα).

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2018 παρατηρείται αύξηση 0,9% στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (159 άτομα) και μείωση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας -0,1% (-12 άτομα), των Δυνάμεων Ασφαλείας -0,4% (-49 άτομα) και στο Ωρομίσθιο Προσωπικό -11,3% (-959 άτομα).

 

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός

 

% Μεταβολή

Κατηγορία Προσωπικού

 

Ιαν. 2018

Δεκ. 2018

Ιαν. 2019

 

Ιαν.   2019/18

 Ιαν.2019/

   Δεκ. 2018

Δημόσια Υπηρεσία

Σύνολο

17.155

17.268

17.427

 

1,6

0,9

Μόνιμοι

11.585

11.366

11.508

 

-0,7

1,2

Έκτακτοι

5.570

5.902

5.919

 

6,3

0,3

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

13.383

13.601

13.589

 

1,5

-0,1

Μόνιμοι

10.060

9.907

9.895

 

-1,6

-0,1

Έκτακτοι

3.323

3.694

3.694

 

11,2

0,0

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.535

12.607

12.558

 

0,2

-0,4

Μόνιμοι

7.238

7.126

7.115

 

-1,7

-0,2

Έκτακτοι

5.297

5.481

5.443

 

2,8

-0,7

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

7.548

8.498

7.539

 

-0,1

-11,3

Μόνιμοι

6.843

6.692

6.670

 

-2,5

-0,3

Έκτακτοι

705

1.806

869

 

23,3

-51,9

Σύνολο

Σύνολο

50.621

51.974

51.113

 

1,0

-1,7

 

Μόνιμοι

35.726

35.091

35.188

 

-1,5

0,3

 

Έκτακτοι

14.895

16.883

15.925

 

6,9

-5,7

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάλυψη στοιχείων

Στην Κυβέρνηση περιλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).

Πηγή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν το συγκεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας που απασχολήθηκαν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Απασχόληση

Επικοινωνία

Χαρούλα Χαραλάμπους: Τηλ:+357-22602123, Ηλ. Ταχ.: ccharalambous@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ: +357-22602142, Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

(ΜΓ)