Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-02-2019 14:51

Πληροφόρηση για μετρήσεις ποιότητας αέρα

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διαθέτει παγκύπρια Σταθμούς Μετρήσεων Ποιότητας του Αέρα, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται επιγραμμικά (on line) στη ιστοσελίδα του Τμήματος και σε εφαρμογές (applications) κινητών τηλεφώνων με λειτουργικό Android και iOS. Οι εφαρμογές αυτές δεν λειτουργούν επί του παρόντος λόγω αναβαθμίσεων που γίνονται στα λογισμικά τους.

Το κοινό προτρέπεται να χρησιμοποιεί την αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση http://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/ για να εξασφαλίζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων ποιότητας αέρα.

Η επαναλειτουργία των αναβαθμισμένων εφαρμογών θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο.

(ΜΓ/ΕΙ)