Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-02-2019 20:43

Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου «Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων» από την Πολιτική Άμυνα

18 Φεβρουαρίου 2019, στα γραφεία της Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας

Η Πολιτική Άμυνα ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η εθνική αξιολόγηση κινδύνων, οι οποίοι είναι δυνατόν να απειλήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Η αξιολόγηση κινδύνων αποτελεί κοινοτική υποχρέωση και θα επαναλαμβάνεται κάθε τρία χρόνια. Η μελέτη ανατέθηκε και καταρτίστηκε από κοινοπραξία εμπειρογνωμόνων, υπό το συντονισμό του ΤΕΠΑΚ.  Η μελέτη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Η συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) είναι υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η αξιολόγηση έγινε για τους ακόλουθους κινδύνους: Σεισμό, τσουνάμι, πλημμύρες, λειψυδρία, τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης κλίμακας, δασικές και αγροτικές πυρκαγιές, άνοδο της στάθμης της θάλασσας και παράκτια διάβρωση, θαλάσσια ρύπανση, συμπίπτουσες και σύνθετες κρίσεις, απερήμωση και επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία.

Τα ευρήματα της μελέτης θα λαμβάνονται υπόψη για διάφορους σχεδιασμούς του κράτους και ,κυρίως, για τον σχεδιασμό διαχείρισης κινδύνων. Με τον όρο αξιολόγηση εννοείται ότι υπολογίστηκαν οι πιθανότητες να συμβούν διάφορες καταστροφές καθώς και οι συνέπειες που θα υπάρξουν (όπου ισχύει), σε ανθρώπινες απώλειες και οικονομικές ζημιές, όπου ήταν δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν.

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα γίνει από την επιστημονική ομάδα του έργου στις 18 Φεβρουαρίου 2018, από τις 10:00 έως τις 13:45, στη Διοίκηση Πολιτικής Άμυνας, στη Λακατάμεια. Χάρτης πρόσβασης επισυνάπτεται.

Για το πλήρες κείμενο της έκθεσης ο σύνδεσμος (link) είναι http://www.moi.gov.cy/moi/CD/cd.nsf/All/BCF1C8BE6EA4B2CDC225837B002823D2/$file/NRA_CYPRUS_2018.pdf  Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αναφορά στην πηγή.

Για απορίες ή διευκρινίσεις, σε σχέση με την παρουσίαση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Διοικητή της Πολιτικής Άμυνας κ. Ανδρέα Φραντζή ή με τον Ανώτερο Λειτουργό κ. Νικόλα Πάρη.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της ημερίδας

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔYΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:30 – 10:00                        Εγγραφή και καφές

10:00 – 10:10                        Εισαγωγή από τον Διοικητή Πολιτικής Άμυνας

10:10 – 10:20                        Χαιρετισμός από τον ΓΔ του ΥΠΕΣ

10:20 – 10:30                        Εισαγωγή στο πρόγραμμα – Ν. Πάρης, Πολ. Άμυνα

10:30 – 10:45                        Στόχοι και μεθοδολογία – Ν. Κυριακίδης, ΤΕΠΑΚ

10:45 – 11:00                        Σεισμοί και τσουνάμι – Ν. Κυριακίδης, ΤΕΠΑΚ

11:00 - 11:15                         Πυρκαγιές – Γ. Μπούστρας, Ευρωπαϊκό Παν/μιο

11:15 – 11:45                        ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:45 – 12:00                        Πλημμύρες  - Χρ. Μεττάς, ΤΕΠΑΚ

12:00 – 12:15                        Θαλάσσια ρύπανση και SLR,* Α. Νικολαΐδης, Παν/μιο Κύπρου

12:15 – 12:30                        Τεχνολογικά ατυχήματα, Κλ. Βαριάνου , Ευρωπαϊκό Παν/μιο

12:45 – 13:00                        Λειψυδρία, Λ. Σιακού, Ευρωπαϊκό Παν/μιο

13:00 – 13:15                        Πίνακας επικινδυνότητας, Ν. Κυριακίδης, ΤΕΠΑΚ

13:15 – 13:45                        Γενική συζήτηση

*SLR – Sea Level Rise – Άνοδος της στάθμης της θάλασσας

 

INTEGRATING RISK MATRIX FOR CYPRUS

 

Διάγραμμα πιθανοτήτων-επιπτώσεων: Η κόκκινη περιοχή αντιπροσωπεύει τους κινδύνους μεγάλων επιπτώσεων και μεγάλων πιθανοτήτων, η κίτρινη για τους μέτριους κινδύνους ενώ η πράσινη τους μικρότερους. Από το πιο πάνω συνολικό διάγραμμα κινδύνων, συνάγεται ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι αξιολογούνται, κατά σειρά σοβαρότητας, ως οι δασικές πυρκαγιές, οι σεισμοί, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και οι πλημμύρες.

 

Η μελέτη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Η συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) είναι υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

_____________

ΑΧ/ΣΧ