Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-02-2019 20:48

Υπαγωγή του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Την Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας πραγματοποίησε συνεδρία με θέμα: «Τα προβλήματα και οι προοπτικές στη λειτουργία του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ), η προσφορά του στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και η ανάγκη για περαιτέρω αναβάθμιση του Ινστιτούτου».

Κατά τη συνεδρία έγινε ενημέρωση από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Χρήστο Μαληκκίδη για την προωθούμενη υπαγωγή του ΑΞΙΚ στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού(ΥΠΠ). Σύμφωνα με τον κ. Χρήστο Μαληκκίδη, η διαδικασία βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης και πριν το τέλος Μαρτίου του 2019 θα υποβληθεί πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για υπαγωγή του ΑΞΙΚ στο ΥΠΠ. Ο κ. Χρήστος Μαληκκίδης ανέφερε, επίσης, ότι, μετά την κατάθεση της πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο και αφού αυτή εγκριθεί,  το ΑΞΙΚ θα υπάγεται από την 1η Ιανουαρίου του 2020 στο ΥΠΠ.

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΠ Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης ανέφερε ότι το Υπουργείο  θα υποδεχθεί το ΑΞΙΚ και θα προσφέρει την τεχνογνωσία που διαθέτει, ώστε, μαζί με την τεχνογνωσία που ήδη διαθέτει το ΑΞΙΚ, να δημιουργηθεί η απαραίτητη δυναμική  για την αναβάθμιση  του Ινστιτούτου και την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε προβλημάτων.

Κατά τη συνάντηση αναφέρθηκε, επίσης, ότι μετά την έγκριση της πρότασης από το Υπουργικό Συμβούλιο για υπαγωγή του ΑΞΙΚ στο ΥΠΠ, θα προωθηθούν οι απαραίτητες αιτήσεις και διαδικασίες για  πιστοποίηση του Ινστιτούτου από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Οι διαδικασίες της πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΥΠΠ και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου.

Παρά τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες κατά τη συνεδρία, εντούτοις μέσα από τη διασαφήνιση των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν και τις επεξηγήσεις που δόθηκαν, η συνάντηση έκλεισε μέσα σε θετικό και γόνιμο κλίμα. Η σύγκλιση των απόψεων των εμπλεκομένων και η κοινή πρόθεση για αναβάθμιση του Ινστιτούτου διασφαλίζουν το ευοίωνο μέλλον του ΑΞΙΚ, μέσα από την απόφαση για υπαγωγή του στο ΥΠΠ.

_____________

ΙΠ/ΣΧ