Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

26-01-2018 13:50

Πρόγραμμα LIFE: Απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής και επιλογής προτάσεων

Το Πρόγραμμα LIFE, το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, απλοποιεί από φέτος τη διαδικασία υποβολής και επιλογής προτάσεων. 


Συγκεκριμένα, έχει θέσει υπό δοκιμασία στο Υποπρόγραμμα Περιβάλλον μια διαδικασία δύο σταδίων, η οποία δίνει την ευκαιρία στους αιτητές να καταθέσουν σε πρώτο στάδιο μια σύντομη πρόταση (concept note) έκτασης 10 περίπου σελίδων. Με αυτή τη νέα διαδικασία, μόνο οι αιτητές με προτάσεις που έχουν μεγάλες πιθανότητες να επιλεγούν θα χρειαστεί να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση (full proposal). Ως αποτέλεσμα, οι αιτητές εξοικονομούν χρόνο και χρήμα. 

Επιπλέον, το Εθνικό Σημείο Επαφής, στο πλαίσιο του έργου “Cyprus Capacity Building for LIFE – Cyclamen” LIFE14 CAP/CY/000006, έχει προχωρήσει στην πρόσληψη τεσσάρων εμπειρογνωμόνων με στόχο την ενδυνάμωση δυναμικού του Εθνικού Σημείου Επαφής και την καλύτερη στήριξη των αιτητών στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα του LIFE Cyclamen μπορεί να προσφέρει στους αιτητές:
• καθοδήγηση κατά την υποβολή προτάσεων,
• στήριξη κατά τη διάρκεια των έργων,
• συμβουλευτικές υπηρεσίες,
• εργαστήρια και σεμινάρια,
• δικτύωση, και
• αναζήτηση συνεργατών.

Μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα LIFE και για το πώς μπορείτε να αιτηθείτε χρηματοδότησης, στην ιστοσελίδα www.lifecyclamen.com.cy ή στο τηλέφωνο 22408926. 

  

---------------------------
EA/ΕΙ