Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

26-01-2018 14:25

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας στην τελετή βράβευσης των Πράσινων Πόλεων και Πράσινων Κοινοτήτων

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι στην εκδήλωση για την απονομή των βραβείων στις Πράσινες Πόλεις και τις Πράσινες Κοινότητες της Κύπρου για το 2017.

 

Μια διαδικασία η οποία, πέρα από τη διάσταση της ηθικής επιβράβευσης, εκφράζει και τη συλλογική προσπάθεια για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στις πόλεις και τις κοινότητές μας.

 

Το γεγονός ότι την πρωτοβουλία του Κυπριακού Κέντρου Περιβάλλοντος Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού για την καθιέρωση των εν λόγω βραβείων στηρίζουν η Επίτροπος Περιβάλλοντος, η Ένωση Δήμων Κύπρου και η Ένωση Κοινοτήτων αναδεικνύει τη συλλογικότητα σαν το βασικότερο των εργαλείων, ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε αλλά και να εφαρμόσουμε μια συγκεκριμένη και συνεκτική πολιτική για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

 

Έχω διαπιστώσει με ιδιαίτερη –οφείλω να το ομολογήσω– ικανοποίηση ότι οι κατηγορίες βράβευσης που έχει κωδικοποιήσει το Κυπριακό Κέντρο Περιβάλλοντος Έρευνας και Εκπαίδευσης αντιστοιχούν σε σειρά αποφάσεων και σχεδιασμών που η Κυβέρνηση εφαρμόζει στα θέματα περιβάλλοντος.

 

Είναι πολλά που θα μπορούσα να παραθέσω και τα οποία αποδεικνύουν την μεθοδευμένη αντίδραση την ευαισθητοποίηση και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύουμε στα θέματα περιβάλλοντος και την ανάγκη καλλιέργειας της ανάλογης περιβαλλοντικής συνείδησης.

 

Αναφέρω επιγραμματικά:

 

  • την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή,

 

  • το Πράσινο Ταμείο, μέσω του οποίου χρηματοδοτούμε πράσινες δράσεις και υποδομές,

 

  • την εφαρμογή της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα,

 

  • τη δημιουργία Αρχής Μεταφορών, με στόχο να πετύχουμε τη χρήση των δημόσιων μεταφορών σε ποσοστό 10% των μετακινήσεων, έτσι ώστε να μειωθούν οι διακινήσεις με ιδιωτικά αυτοκίνητα, 
  • τον εκσυγχρονισμό των Δημόσιων Συγκοινωνιών,

 

  • την ετοιμασία σχεδίου χορηγιών για την επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου,

 

  • την επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων σε 47 χιλιόμετρα με την πρόνοια για επέκταση άλλων 26 χιλιομέτρων για το 2018,

 

  • τη δημιουργία και ενδυνάμωση κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης.

 

Επιτρέψτε μου να αναφέρω ειδικά για το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων, που επίσης περιλαμβάνεται στις κατηγορίες βραβεύσεων, ότι εκπονούμε και υλοποιούμε σε συνεργασία και με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

 

Ανάλογες στρατηγικές εφαρμόζουμε μέσα από συγκεκριμένους σχεδιασμούς και αποφάσεις για τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων αλλά και για τον Αειφόρο Τουρισμό.

 

Οι αναπτυξιακοί μας σχεδιασμοί που αφορούν στον τομέα του περιβάλλοντος δημιουργούν ήδη τις προϋποθέσεις για να  καταστούν οι πόλεις και οι κοινότητες μας πιο βιώσιμες και φιλικές, στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης.

 

Με τη δυνατότητα που μας δίνει η βελτίωση της οικονομίας, σε συνεργασία με όλες τις πολιτικές δυνάμεις αλλά και τις θυσίες του λαού μας, καθώς και με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, προωθήσαμε την υλοποίηση και το σχεδιασμό εκατοντάδων έργων σε κάθε γωνιά της Κύπρου που αφορούν σε χώρους πρασίνου, σύγχρονα πάρκα και πλατείες αλλά και αναπαλαίωση των Κέντρων Δήμων και Κοινοτήτων.

 

Φίλες και φίλοι,

 

Θέλω στο σημείο αυτό να εξάρω το έργο που παράγει εδώ και 14 σχεδόν χρόνια το Κυπριακό Κέντρο Περιβάλλοντος Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού.

 

Ένα Κέντρο που προάγει με συνέπεια την περιβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή των ανθρώπων του τόπου μας, ιδιαίτερα των μαθητών. Στο πλαίσιο της συνεπούς αυτής δράσης του Κέντρου εντάσσεται και η θεσμοθέτηση των βραβείων που θα απονεμηθούν σήμερα.

 

Θα ήθελα θερμά να συγχαρώ τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού για το έργο που επιτελεί, τον Επιστημονικό  Διευθυντή του Κέντρου Δρα Ανδρέα Χατζηχαμπή και τους συνεργάτες του και θα ήθελα να τους καλέσω να συνεχίσουν –και δεν έχω αμφιβολία ότι θα το πράξουν– με την ίδια αφοσίωση τούτο το σημαντικό δημιουργικό τους έργο.

 

Συγχαίρω επίσης το ΤΕΠΑΚ, το ΕΤΕΚ και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών που αποτέλεσαν την Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης για την απονομή των βραβείων και βέβαια την Ένωση Δήμων Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου που συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές.

 

Θέλω όμως να τονίσω και την άψογη συνεργασία που έχουμε με την Επίτροπο Περιβάλλοντος, την αγαπητή Ιωάννα Παναγιώτου, από την οποία παρέλαβα προ λίγων ημερών και την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου της.

 

Όπως ανέφερα και στην ίδια κατά την παραλαβή της Έκθεσης, η συμβολή της ήταν σημαντική στη χάραξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της Κυβέρνησης. Τη συγχαίρω δε εκ νέου για τις δράσεις και τις προσπάθειες, έτσι ώστε η χώρα μας να είναι πλήρως εναρμονισμένη με όσα και σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε υποχρέωση να εφαρμόζουμε.

 

Φίλες και φίλοι,

 

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, όπως ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αυτοί είναι που διαθέτουν το οργανωτικό υπόβαθρο και το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο μπορεί να συνδράμει στην  υλοποίηση πολιτικών που αφορούν στη μείωση των αποβλήτων, την εξοικονόμηση νερού, την ανάδειξη και αγροτουριστική αξιοποίηση της βιοποικιλότητας και των πολιτιστικών μνημείων της χώρας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μετάβαση προς μια οικονομία ουδέτερη ως προς τις εκπομπές άνθρακα.

 

Είναι σημαντικό οι τοπικές αρχές, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να συνεργάζονται με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ανταλλάσσοντας και προωθώντας καλές πρακτικές που αποδεδειγμένα έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στο αστικό περιβάλλον όσο και στην ποιότητα ζωής.

 

Η Πράσινη Σημαία, την οποία θα παραλάβετε σε λίγο οι Πράσινοι Δήμοι και Κοινότητες, θα κυματίζει από αύριο στα αντίστοιχα Δημαρχεία και Κοινοτικά Συμβούλια, αποτελώντας την αναγνώριση των προσπαθειών που έχετε καταβάλει, ώστε οι δημότες σας να έχουν ποιοτικότερη σχέση με το περιβάλλον.

 

Ως Κυβέρνηση, μέσα από την υιοθέτηση πράσινων πολιτικών και δράσεων αλλά και με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όχι μόνο αναγνωρίζουμε αλλά και στηρίζουμε τους σχεδιασμούς σας για βιώσιμη  ανάπτυξη και δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας.

 

Με τη δράση σας, η οποία ενισχύει τους δικούς μας σχεδιασμούς, μπορείτε να κάνετε τη διαβίωση στις πόλεις και τις κοινότητές μας πιο αειφόρο και πιο φιλική προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Αφού σας συγχαρώ και πάλι, προκηρύσσω τα Βραβεία «Πράσινη Πόλη και Πράσινη Κοινότητα της Κύπρου» για το 2018, για τα οποία οι Δήμοι και οι Κοινότητές μας θα μπορούν να αρχίσουν να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους στις επόμενες ημέρες. Ανακοινώνω επίσης ότι για πρώτη φορά θα απονεμηθεί και ο τίτλος της Πράσινης Πρωτεύουσας της Κύπρου για το 2018.  

 

Εύχομαι σε όλους, καλή πράσινη επιτυχία.

 

______________

ΕΛ

 

 

 

 

ΕΛ