Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-03-2019 11:22

Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις για την τροποποίηση της νομοθεσίας περί Σωματείων και Ιδρυμάτων

Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και τις Επαρχιακές Διοικήσεις, διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις με Σωματεία και Ιδρύματα (ΜΚΟ) σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα.   

Επαρχία

Ημερομηνία

Χώρος

Λευκωσία

2/4/2019

Σπίτι του Εθελοντή

Λεμεσός

29/3/2019

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αγ. Αθανασίου

Λάρνακα

20/3/2019

Δημαρχείο Λειβαδιών

Παραλίμνι

4/4/2019

ΚΕΠΑ, Παραλίμνι

Πάφος

27/3/2019

Γραφεία ΣΕΚ Πάφου

Ώρες ενημέρωσης: 4 μμ – 6 μμ

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν κατά Επαρχία για ενημέρωση αναφορικά με  τις αλλαγές στις πρόνοιες του «Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017» (Νόμος 104(Ι) του 2017, 76(Ι) του 2018) και όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2018. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Πρότυπο καταστατικό, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στις τροποποιήσεις, είναι αναρτημένο στον πιο κάτω σύνδεσμο http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/All/9761A0B9B6FA5510C2258399004092B3?OpenDocument

Οι αλλαγές  είναι αναγκαίες και εμπεδώνουν τη χρηστή διοίκηση και οικονομική διαφάνεια, ενισχύοντας την αξιοπιστία του τομέα.

(ΜΓ)