Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-03-2019 13:45

Παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Ευρωπαίου Εισαγγελέα

Σε σχέση με τη γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5173 και ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 2019 υπό τον τίτλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΑΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ», επισημαίνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 19 Μαρτίου 2019.

H αρμόδια επιτροπή αποφάσισε ότι θα ήταν επωφελές και προς το συμφέρον της Δημοκρατίας να δοθεί η παράταση με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του καταλόγου υποψηφίων λόγω του μικρού αριθμού υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν, ανεξαρτήτως από την επάρκεια και την καταλληλότητα των υφιστάμενων υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν δισέλιδο βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, με την ένδειξη στο φάκελο «Για θέση Ευρωπαίου Εισαγγελέα», στη διεύθυνση Λεωφόρος Προεδρικού, 1447, Λευκωσία, εντός της ορισθείσας προθεσμίας. 

(ΑΧ/ΕΙ)