Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-03-2019 11:26

Ανακοινώσεις της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για προαγωγές και μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι οι ανακοινώσεις:

(Α) Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Σχολείων ΜΤΕ για τη Γεωπονία,

(Β) Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Σχολείων ΜΤΕ για Δομικών – Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής,

(Γ) Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Σχολείων ΜΤΕ για Ξυλουργική Επιπλοποιίας και Σχεδίαση Επίπλων,

(Δ) Έκτακτες μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης

έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(ΜΓ/ΕΙ)