Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-03-2019 13:57

Ανακοινώσεις της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για προαγωγές και συνεντεύξεις εκπαιδευτικών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι οι ανακοινώσεις:

(Α) Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Α΄ Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για τη Μηχανολογία,

(Β) Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Α’ Σχολείων ΜΤΕ για τη Ηλεκτρολογία και Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,

(Γ) Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Σχολείων ΜΤΕ για Μηχανολογίας/Μηχανικής Αυτοκινήτων,

(Δ) Συνεντεύξεις ΒΔ Σχολείων ΜΓΕ για το Σχεδιασμό και Τεχνολογία

έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(ΑΧ/ΣΧ)