Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-03-2019 15:29

Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη στην ημερίδα «Τεχνολογία Blockchain και Τυποποίηση»

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την έναρξη της ημερίδας με θέμα την τεχνολογία blockchain και τις διαδικασίες τυποποίησης, εστιάζοντας ειδικότερα στην επίδρασή τους στον δημόσιο και επιχειρηματικό τομέα. Πρόκειται για μια αξιόλογη πρωτοβουλία του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μέσω της οποίας διαφαίνεται η άρρηκτη και συμπληρωματική σχέση μεταξύ της καινοτόμου τεχνολογίας blockchain και των διαδικασιών τυποποίησης, ως βασική προϋπόθεση για την ομαλή και λειτουργική εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας.

Η τεχνολογία blockchain αποτελεί, αδιαμφισβήτητα, ένα υποσχόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, το οποίο θα πολλαπλασιάσει τη δύναμη της έξυπνης οικονομίας, εστιάζοντας στην αύξηση της αποδοτικότητας σε συνδυασμό με την ποιότητα του αποτελέσματος. 

Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και με τη συνεργασία του Υπουργού Οικονομικών, συζητήθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο 2018 η προοπτική ανάπτυξης των τεχνολογιών blockchain στην Κύπρο. Ειδικότερα, με Aπόφαση ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση της Ad Hoc Ομάδας Εργασίας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας blockchain στην Κύπρο, η οποία έχει αποστολή τη μελέτη πιθανών εφαρμογών της τεχνολογίας blockchain στον δημόσιο τομέα. Βασική προϋπόθεση υλοποίησης του εν λόγω σχεδιασμού, είναι η εφαρμογή πιλοτικών έργων σε διάφορες Υπηρεσίες του κράτους, αλλά και η εισαγωγή των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εν λόγω Ad Hoc Ομάδα Εργασίας, σε συνεργασία με τις υποεπιτροπές, οι οποίες δημιουργήθηκαν και απαρτίζονται από τεχνοκράτες, έχει προχωρήσει στη σύνταξη και ολοκλήρωση του προσχεδίου της Εθνικής Στρατηγικής για την εφαρμογή των τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού (DLT) και blockchain στην Κύπρο.

Η τεχνολογία blockchain δύναται να προσφέρει διαφάνεια, ασφάλεια και παραγωγικότητα στις επιχειρηματικές διαδικασίες, ενώ παράλληλα θα προσφέρει χώρο ανάπτυξης σε νέες επιχειρήσεις, προσαρμοσμένες στη νέα αγορά και τεχνολογία. Επιπρόσθετα, η ακολουθία συγκεκριμένων παραμέτρων τυποποίησης, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain δύναται να βοηθήσει στην ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας, ωθώντας παράλληλα προς την καινοτομία, την παραγωγικότητα, αλλά ιδιαίτερα, προς τη δημιουργία νέων ευκαιριών και θέσεων εργασίας.

Σε τοπικό επίπεδο, είναι σημαντικό τα ενδιαφερόμενα μέρη να ενδιαφερθούν με ενεργό τρόπο για την εφαρμογή των Σταθερών Τυποποίησης ISO, ITU και ETSI στα εργασιακά περιβάλλοντά τους. Ως προς αυτό, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης   -για την ίδρυση και το καθεστώς λειτουργίας του οποίου, είχα υποστηρίξει προσωπικά την ανεξαρτησία του σε συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής τον Νοέμβριο 2002- καλείται να λειτουργήσει ρυθμιστικά, αναλαμβάνοντας τις διαδικασίες πιστοποίησης και τυποποίησης  των κυπριακών εταιρειών.  

Κλείνοντας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η εφαρμογή της προαναφερθείσας Εθνικής Στρατηγικής θα καταστήσει τη χώρα μας ένα από τα κορυφαία κέντρα παγκοσμίως, όπου η καινοτομία θα μπορεί να υλοποιηθεί ευρέως, παρέχοντας ένα ορθά δομημένο πλαίσιο σε πεδία του δημόσιου και επιχειρηματικού τομέα.   

-----------------------------

ΜΛ/ΕΙ