Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-03-2019 17:42

Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για τροποποίηση του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερομηνίας 15/3/2019, ενέκρινε την Πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού για τροποποίηση του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015, με ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019, έτσι ώστε:

(α) για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους να μπορεί να υπερβεί τις 59,000 ευρώ κατά 5,000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του δευτέρου, αντί των 3,000 ευρώ που ισχύει μέχρι σήμερα,

(β) το επίδομα που παραχωρείται, με βάση τον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο του 2014 (Ν.109(Ι)/2014) σε άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις, να μην περιλαμβάνεται στο οικογενειακό εισόδημα για τον υπολογισμό της κρατικής φοιτητικής μέριμνας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα προβεί αμέσως στις δέουσες ενέργειες για ψήφιση των πιο πάνω τροποποιήσεων στον σχετικό Νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και θα ενημερώσει εκ νέου το κοινό για τις περαιτέρω απαιτούμενες διαδικασίες.  

Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Παιδείας να παρατείνει το δικαίωμα υποβολής της αίτησης για παραχώρηση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019 μέχρι και τις 10 Μαΐου 2019.

______________

ΙΠ/ΣΧ