Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-03-2019 10:07

Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου στη Γενική Συνέλευση ΣΠΑΒΟ

Ευχαριστώ για την πρόσκληση να χαιρετίσω και φέτος στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σύνδεσμο για την προσφορά του στο μεγάλο και σημαντικό έργο τόσο της πρόληψης όσο και της αντιμετώπισης της βίας στην οικογένεια.

Με βάση εθνικά, Ευρωπαϊκά και διεθνή στοιχεία, η βία στην οικογένεια αποτελεί  ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών. Η βία στην οικογένεια παρουσιάζεται σε μεγάλα ποσοστά ενάντια σε γυναίκες και παιδιά. Μιλώντας με αριθμούς για το συγκεκριμένο φαινόμενο, στην Ευρώπη, υπολογίζεται ότι ποσοστό 20%-25% των γυναικών έχουν υποστεί σωματική βία τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 

Δεν υπάρχουν διακρίσεις στο φαινόμενο της οικογενειακής βίας. Η βία μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε οικογένεια ανεξαρτήτως κοινωνικού, οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου, ηλικίας, θρησκείας ή εθνικής καταγωγής. Η βία στην οικογένεια έχει διεθνείς διαστάσεις και αποτελεί παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς, ή ακόμη και στον θάνατο.  Η βία στην οικογένεια δεν επηρεάζει μόνο το θύμα, το οποίο υπέστη τη βία, αλλά και άλλα μέλη της οικογένειας τα οποία γίνονται μάρτυρες αυτής της δραματικής κατάστασης, επηρεάζοντας άμεσα τη μετέπειτα τους ανάπτυξη και υγεία.

Η αντιμετώπιση της βίας είναι πολυεπίπεδη. Σε πρώτο επίπεδο είναι η πρόληψη, που περιλαμβάνει την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση της κοινωνίας των πολιτών στο σύνολο τους. Πέραν από την πρόληψη, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι η θεραπεία, στήριξη και συμβουλευτική βοήθεια προς τα θύματα βίας με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της κακοποίησης.

Ο Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια, μέσα από το  μακροχρόνιο και σημαντικό έργο που επιτελεί και μέσα από τα προγράμματα που προσφέρει, έχει συμβάλει σημαντικά τόσο στην ευαισθητοποίηση της κυπριακής κοινωνίας επί των θεμάτων της βίας στην οικογένεια όσο και στο να προσφέρει σημαντική στήριξη σε θύματα βίας στην οικογένεια. 

Η συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τον Σύνδεσμο είναι μακρόχρονη και πολύ ουσιαστική. Για την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας τον Δεκέμβριο του 2017, βάσει Υπουργικής Απόφασης, υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια. Σκοπός του Πρωτόκολλου αυτού είναι η ανάληψη πρωτοβουλίας και δράσεων για την πρόληψη, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και προστασία των θυμάτων βίας στην οικογένεια και την ενίσχυση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Η βία στην οικογένεια, είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Για αυτό τον λόγο η πρόληψη, η αντιμετώπιση και η εξάλειψη κάθε μορφής βίας μέσα από αποτελεσματικές, συντονισμένες κυβερνητικές πολιτικές και πρακτικές με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, αποτελούν βασική μας προτεραιότητα.

Στόχος είναι η άμεση και σφαιρική εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών στα θύματα της βίας. Σημαντικός σταθμός στην ιστορία της Κύπρου για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας εντός της οικογένειας ήταν ο διορισμός της Συμβουλευτικής Επιτροπής από το Υπουργικό Συμβούλιο, με σκοπό την παρακολούθηση του προβλήματος, την ενημέρωση του κοινού, τη δημιουργία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, τη διεξαγωγή ερευνών και άλλων αρμοδιοτήτων.       

Περαιτέρω, στα πλαίσια της υλοποίησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει το 2017, το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση του στις 23/01/2019, ενέκρινε τη δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας», το οποίο θα λειτουργήσει ως ένα διεπιστημονικό κέντρο, φιλικό προς τις γυναίκες θύματα βίας, όπου ειδικά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες, θα εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη για σκοπούς παροχής κατάλληλης στήριξης/θεραπείας στα θύματα και τις οικογένειες τους, με τρόπο που να προάγει τα δικαιώματα και το συμφέρον των θυμάτων και μελών των οικογενειών τους. Επίσης, έχει εγκριθεί η δημιουργία Ad-hoc Υπουργικής Επιτροπής (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Υπουργείο Υγείας) για την εποπτεία των ενεργειών για τη δημιουργία του «Σπιτιού της Γυναίκας» και η Πρόεδρος και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Βία στην Οικογένεια, έχουν οριστεί ως συντονιστές για τις ενέργειες για τη δημιουργία και λειτουργία του Σπιτιού.

Οι προσπάθειες μας, όσον αφορά ιδιαίτερα την πρόληψη της βίας στην οικογένεια, αλλά και την αντιμετώπισή της, πρέπει να συνεχίσουν, αλλά και να εντατικοποιηθούν.

_____________

Σημ.: Τον χαιρετισμό ανέγνωσε, εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, , η κα Σαββούλα Παπαμιλτιάδους του Επαρχιακού Γραφείου Ευημερίας Λευκωσίας.

(ΜΓ/ΕΙ)