Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-03-2018 10:01

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα Σχέδια Ενίσχυσης Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 2η Προκήρυξης των Σχεδίων Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, τα οποία περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2014–2020, παρατείνεται μέχρι και τις 2 Απριλίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τους Οδηγούς των Σχεδίων, στους οποίους αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (www.mcit.gov.cy).Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://fundingapps.mcit.gov.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867178/317/156/194.

 

(ΓΑ)