Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

26-03-2019 12:10

Χαιρετισμός Υπουργού Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη στις εργασίες εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαιδευτική ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην τελετή έναρξης των διήμερων εργασιών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, σχετικά με τα θέματα ένταξης παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, με εστίαση στη φάση υποδοχής.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δίνει μεγάλη έμφαση στην ίση πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, όπως αυτό διασφαλίζεται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη βάση αυτή, όλα τα παιδιά λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση χωρίς καμία διάκριση, κάτι το οποίο αποτελεί βασικό δικαίωμα ανεξαρτήτως γλώσσας, θρησκείας, πεποιθήσεων, φύλου ή εθνικής καταγωγής.

Η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στοχεύει στην ομαλή ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και των αλλαγών στη σύνθεση του κοινωνικού περιβάλλοντος, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προωθεί την εφαρμογή σχετικών μέτρων και πολιτικών.  

Επιπρόσθετα, στην προσπάθεια να διασφαλιστεί η αξιοποίηση όλων των μέσων για την επίτευξη των στόχων αυτών, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αξιοποιεί, κατά το δυνατόν, όλους τους διάθεσιμους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι τα Διαρθρωτικά Ταμεία και τα προγράμματα τύπου Erasmus Plus.

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί πρόοδος στους τομείς που αναφέρθηκαν πιο πάνω, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εξακολουθεί να βρίσκεται ενώπιον πολλών προκλήσεων, ιδιαίτερα στη φάση υποδοχής, λόγω της συνεχούς ροής παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στα σχολεία, καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Είμαι πεπεισμένος ότι η δυνατότητα που προσφέρεται μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από επτά εμπειρογνώμονες από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Σουηδία, Ολλανδία και Ελλάδα), καθώς και τρεις εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα συμβάλει τα μέγιστα σε αυτή την προσπάθεια. Βασική επιδίωξη του Υ.Π.Π. είναι η επικέντρωση σε θέματα υποδοχής των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να λειτουργήσουν εκσυγχρονισμένες και βελτιωμένες δομές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.  

Ευχαριστώ όλα τα μέλη της διατμηματικής επιτροπής του ΥΠΠ για το έργο τους, καθώς και όλους τους εταίρους μας στην όλη αυτή προσπάθεια.

(ΙΠ)