Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-04-2019 08:11

Αποσπάσματα από την Κοινή Διακήρυξη Κύπρου, Ελλάδας, Ιορδανίας μετά την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής, στο Αμμάν

Τονίζουμε τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και δικαιοδοσίας κάθε κράτους στη ναυτική του ζώνη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Επαναβεβαιώνουμε την αμέριστη μας υποστήριξη στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας, υπό την αποστολή Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο και τις αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η ΕΕ.

Τονίζουμε τον απαραίτητο ρόλο της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας, σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών που καταγράφονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών . Επαινούμε τις προσπάθειες του Προέδρου και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για επίτευξη λύσης που θα επανενώνει το νησί και θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου. Υπογραμμίζουμε ότι μια συνολική διευθέτηση δεν θα ωφελήσει μόνο τον λαό της Κύπρου, αλλά θα συμβάλει σημαντικά στην ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Οι προσπάθειες της Κύπρου για να παρέχει υποδοχή και φιλοξενία σε δυσανάλογο αριθμό προσφύγων εκτιμάται τα μέγιστα.

Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράκ στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών σήμερα [σ.σ. 14 Απριλίου 2019] και η οποία προηγήθηκε της Συνόδου, και σημειώνουμε θετικά την απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών να συναντηθούν με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ, στη Βαγδάτη, στο σύντομο μέλλον.

Πιστεύουμε ότι η ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο δημιουργούν μια μεγάλη εξέλιξη για τον ενεργειακό τομέα και για τις οικονομικές εξελίξεις στην περιοχή και μπορούν να καταστούν καταλύτης για περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία.

Δίδουμε έμφαση στη σημασία της τριμερούς μας συνεργασίας και συμφωνούμε να συστήσουμε μια Μόνιμη Γραμματεία στη Λευκωσία, που θα διευκολύνει αυτή τη συνεργασία, ώστε να αξιοποιήσει πλήρως τις προοπτικές της, προς όφελος των χωρών και των λαών μας, καθώς και της περιοχής. Προς αυτό τον σκοπό, συμφωνούμε να διορίσουμε εθνικό συντονιστή για κάθε χώρα της τριμερούς μας συνεργασίας. Επιπρόσθετα, συμφωνούμε να θεσμοθετήσουμε συνομιλίες υψηλού επιπέδου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας, καθώς και την έναρξη φόρουμ τριμερούς υπουργικής συνεργασίας που να περιλαμβάνει τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορίου.

Συμφωνούμε ότι η επόμενη τριμερής Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα το 2020.

(ΡΜ/ΜΛ)