Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-04-2019 11:34

Μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις στο πλαίσιο του Προγράμματος Σταθερότητας 2019-2022

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του στις 15 Απριλίου 2019, προχώρησε σε αξιολόγηση των μακροοικονομικών προβλέψεων, οι οποίες ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών και θα χρησιμοποιηθούν για την ετοιμασία του Προγράμματος Σταθερότητας 2019-2022. Το Συμβούλιο εκτιμά ότι αυτές είναι εντός των αποδεκτών ορίων.

Τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για την παράθεση της συγκεκριμένης εκτίμησης θα συμπεριληφθούν στη Εαρινή Έκθεση του Συμβουλίου, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί εντός Μαΐου 2019.

(ΜΛ/ΕΙ)