Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-04-2019 12:04

Φώτο Άλμπουμ-Το προσωπικό του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ενημερώνεται για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, με στόχο τη βελτίωση του ΓΤΠ

Tο προσωπικό του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ενημερώνεται για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, με στόχο τη βελτίωση του ΓΤΠ.