Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-04-2019 12:32

Προσφορά προγράμματος κατάρτισης από το ΚΕΠΑ για την εξυπηρέτηση πελατών

Το Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει τη διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης με τίτλο: «Δώστε στους πελάτες σας αυτό που θέλουν (Εξυπηρέτηση πελατών)» διάρκειας 7 ωρών. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Μαΐου 2019 από τις 8:30 π.μ. μέχρι 4:30 μ.μ. στο Κέντρο Παραγωγικότητας, που βρίσκεται στην Λεωφόρο Καλλιπόλεως 77, στη Λευκωσία.

Στο πρόγραμμα κατάρτισης γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, στα πλεονεκτήματα της πελατοκεντρικής προσέγγισης, της σωστής ενημέρωσης του πελάτη, της εφαρμογής αποτελεσματικών τεχνικών ποιοτικών πωλήσεων και τρόπων σωστής εξυπηρέτησης, για αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει την έννοια της ποιοτικής εξυπηρέτησης, ώστε να εκπροσωπούν επαγγελματικά τον οργανισμό στον οποίο ανήκουν, να αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα τις ανάγκες των ανθρώπων, τους οποίους εξυπηρετούν, να χειρίζονται αποτελεσματικά δύσκολους πελάτες και να αντιμετωπίζουν εύστοχα τα παράπονα και τις αντιρρήσεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη, των οποίων η καθημερινότητα περιλαμβάνει τη διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατών ή άτομα που έρχονται σε επαφή με το κοινό. 

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Το Δικαίωμα Συμμετοχής είναι €130,00 το άτομο. Η επιχορήγηση της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ είναι €104,00 το άτομο. Στις περιπτώσεις αυτές το πληρωτέο ποσό στο Κέντρο Παραγωγικότητας είναι €26,00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Yπεύθυνο του Προγράμματος κ. Ανδρέα Στυλιανού, στο τηλέφωνο 22806144 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο astylianou@kepa.mlsi.gov.cy

(ΜΛ)