Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

18-04-2019 12:52

3η Συντονιστική Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου, εταίρων του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου INTERREG Ψηφιακός Ηρόδοτος II

3η Συντονιστική Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου, εταίρων του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου INTERREG Ψηφιακός Ηρόδοτος II.

Η Συνάντηση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή αξιωματούχων του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.