Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-04-2019 15:14

Ειδική ιστοσελίδα του ΓΤΠ και Υπουργείου Εξωτερικών για το Brexit

Έχει τεθεί σε λειτουργία η ειδική ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών για το Brexit, στη διεύθυνση https://brexit.com.cy/.

Η ιστοσελίδα, η οποία είναι δίγλωσση (Ελληνικά και Αγγλικά), περιλαμβάνει πληροφορίες για το ενδεχόμενο εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ή χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης, και πώς τα δύο αυτά σενάρια δύναται να επηρεάσουν τις κυπριακές επιχειρήσεις και τους πολίτες (Κύπριους που διαμένουν στο ΗΒ και Βρετανούς που διαμένουν στην Κύπρο).

Στην ιστοσελίδα υπάρχει επίσης κατηγορία με συχνές ερωτήσεις (FAQs), καθώς και ανακοινώσεις, δηλώσεις και αποφάσεις σχετικά με το Brexit.

Τέλος, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν τα ερωτήματά τους για συγκεκριμένα θέματα, όπως φορολογία, εμπόριο, εκπαίδευση, διαμονή, εργασία, κ.ά., μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, στα αρμόδια Τμήματα του κράτους.

(MKA/ΣΧ)