Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-04-2019 12:52

Ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών σε σχέση με τον διαγωνισμό για προώθηση του έργου «Ανάπτυξη της περιοχής του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας»

To Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων επιθυμεί να ανακοινώσει ότι ο διαγωνισμός για την προώθηση του έργου «Ανάπτυξη της περιοχής του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας», έχει ακυρωθεί για νομοτυπικούς λόγους.

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία του εν λόγω έργου, τόσο για την πόλη της Λάρνακας όσο και για το Κράτος γενικότερα, το Υπουργείο θα προχωρήσει στα πλαίσια και της ευχέρειας που παρέχει η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις παραχώρησης, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη Σύμβασης Παραχώρησης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τον μόνο προεπιλεγμένο φορέα που δεν αποσύρθηκε από τη διαδικασία.  

(ΔΚ/ΜΛ)