Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-04-2019 14:19

Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών

Η Κυπριακή Δημοκρατία με βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας ΒΒΒ-/σταθερό (Standard & Poor’s), Ba2/σταθερο (Moody’s), BBB-/σταθερό (Fitch) και BBBL (DBRS) έδωσε όρους εντολής στις τράπεζες Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Societe Generale για την εκτέλεση έκδοσης των πιο κάτω ομολόγων της Δημοκρατίας (ΕΜΤΝ):

  • 5-ετές ομόλογο λήξης 2024 (euro)
  • 30-ετές ομόλογο λήξης 2049 (euro)

(ΑΧ/ΕΙ)