Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-04-2019 14:40

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου: Ιανουάριος 2019

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)» για τον Ιανουάριο 2019. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων κατά εξαψήφιο κώδικα του εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:                                               

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για τον μήνα Ιανουάριο 2019 ήταν €811,2 εκ. σε σύγκριση με €621,9 εκ. τον μήνα Ιανουάριο 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον μήνα Ιανουάριο 2019 ήταν €533,6 εκ. σε σύγκριση με €205,5 εκ. τον μήνα Ιανουάριο 2018. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €277,6 εκ. τον μήνα Ιανουάριο 2019 σε σύγκριση με €416,4 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2018.

(β)  Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον μήνα Ιανουάριο 2019 ήταν €74,5 εκ. σε σύγκριση με €115,2 εκ. τον μήνα Ιανουάριο 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον μήνα Ιανουάριο 2019 ήταν €66,5 εκ. σε σύγκριση με €106,0 εκ. τον μήνα Ιανουάριο 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για τον μήνα Ιανουάριο του 2019 ήταν €6,4 εκ. σε σύγκριση με €8,0 εκ. τον μήνα Ιανουάριο 2018.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)» για τον Ιανουάριο 2019 διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας στο μέρος «Εκδόσεις».

(ΑΧ/ΕΙ)