Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-04-2019 13:02

Ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του Συμφώνου Ανάδειξης της Κυπριακής Γαστρονομίας

Ολοκληρώθηκε η πιλοτική εφαρμογή του Συμφώνου Ανάδειξης της Κυπριακής Γαστρονομίας, η οποία υλοποιήθηκε σε πρώτη φάση στην Επαρχία Λάρνακας προσφέροντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να πιστοποιηθούν και να αποκτήσουν δωρεάν το Σήμα TASTECYPRUS - DELIGHTFULJOURNEYS

Η δράση αυτή του Υφυπουργείου Τουρισμού υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Δέσμη Δράσεων Προβολής, Προώθησης και Εμπλουτισμού του Τουριστικού Προϊόντος για την Επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου". Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ ).

Μέσα από την πολύμηνη αυτή προσπάθεια ενημερώθηκαν και ενθαρρύνθηκαν να συμμετάσχουν 75 επιχειρήσεις από τις οποίες ,τελικά, υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής οι 56, ήτοι : 36 κέντρα αναψυχής, 14 μονάδες παραγωγής τοπικών προϊόντων διατροφής και 6 καταστήματα πώλησης τοπικών προϊόντων διατροφής. 

Από τις παραπάνω επιχειρήσεις κατάφεραν να συμμορφωθούν απόλυτα με τις προδιαγραφές και τα κριτήρια του Συμφώνου οι δεκαέξι (16), οι προσπάθειες των οποίων θα επιβραβευθούν από το Υφυπουργείο Τουρισμού με την απονομή του Σήματος σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο 2019.

Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προβάλλονται στην ιστοσελίδα του έργου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε όλες τις προωθητικές ενέργειες που αφορούν στην ανάδειξη της Κυπριακής Γαστρονομίας.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ευχαριστεί θερμά όλες τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του Συμφώνου, το οποίο αναμένεται στο μέλλον να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Κύπρο.

 

ΑΜ/ΕΙ