Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-04-2019 15:05

Μήνυμα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την 1η Μαΐου 2019

Η Εργατική Πρωτομαγιά αποτελεί ορόσημο για τους αγώνες, τις θυσίες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων για εξασφάλιση, αξιοπρεπούς εργασίας, της προόδου και ευημερίας και των βασικών δικαιωμάτων τους. Σήμερα τιμούμε όσους αγωνίστηκαν, για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και της εργατικής ειρήνης και της αλληλεγγύης στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο.

Η Εργατική Πρωτομαγιά συμβολίζει την κοινωνική δικαιοσύνη και την αναγνώριση της αξίας κάθε ανθρώπου, που εργάζεται και προσφέρει καθημερινά ένα σημαντικό μέρος από τη ζωή του στη συλλογική λειτουργία της κοινωνίας μας.

Παράλληλα,όμως, αποτελεί και ευκαιρία αναδρομής στα εργασιακά δρώμενα και τη συνέχιση  της υιοθέτησης πολιτικών για τη βελτίωση των όρων και συνθηκών απασχόλησης όλων των εργαζομένων αναγνωρίζοντας, ταυτόχρονα, τη δράση και προσφορά του Συνδικαλιστικού Κινήματος, που είναι ,αναμφίβολά, καθοριστικής σημασίας στον τομέα της απασχόλησης.

Οι ευοίωνες ενδείξεις σε σχέση με την ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς και η δραστική μείωση της ανεργίας σε επίπεδα κάτω από τον μέσο όρο της ανεργίας στην Ευρωζώνη, αποτελούν απόδειξη του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν παραμένουμε ενωμένοι και αφοσιωμένοι σε έναν κοινό στόχο, την ενίσχυση, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας απασχόλησης, μέσω της αξιοποίησης του εργατικού δυναμικού, τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και τη διασφάλιση και προστασία των δικαιωμάτων και συνθηκών απασχόλησής τους.

Μέρος της προσπάθειας αυτής, αποτελούν και οι στοχευμένοι έλεγχοι για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, αλλά και οι πολιτικές μας σε σχέση με τη διατήρηση της εργατικής ειρήνης, αξιοποιώντας τα εργαλεία του κοινωνικού διαλόγου και της αγαστής τριμερούς συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους για τη συνομολόγηση και τήρηση των όρων των συλλογικών συμβάσεων.

Οι προσπάθειες για τη διατήρηση και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων είναι διαρκείς όπως και η διατήρηση της εργατικής ειρήνης και των υγιών εργασιακών σχέσεων με σεβασμό στον θεσμό της τριμερούς συνεργασίας, στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και, γενικότερα, στις αρχές που διέπει τον Κοινωνικό Διάλογο.

Εύχομαι Καλή Πρωτομαγιά.

------------------------------ 

EI