Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-04-2019 19:21

Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Εκδήλωση της ΔΕΟΚ για την Πρωτομαγιά

Ευχαριστώ για την πρόσκληση να χαιρετίσω τη σημερινή εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται στα πλαίσια της εργατικής Πρωτομαγιάς. Της Πρωτομαγιάς του κάθε εργαζόμενου ανά το παγκόσμιο.

Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω την ηγεσία, τα στελέχη και τα μέλη της ΔΕΟΚ, για το έργο το οποίο επιτελούν και την καθοριστική συμβολή τους στη διατήρηση της εργατικής ειρήνης μέσω του κοινωνικού διαλόγου και του σεβασμού του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

Με την ευκαιρία της συμβολικής αυτής μέρας, θυμόμαστε με σεβασμό τους αγώνες και τις θυσίες των πρωτεργατών που  παραμένουν ανεξίτηλες στην ιστορία και αποτελούν το σύμβολο και το παράδειγμα για όλους τους εργαζόμενους.

Δυστυχώς βρισκόμαστε, τις άγιες αυτές ημέρες του Πάσχα και στις εκδηλώσεις των εργαζομένων για την εργατική Πρωτομαγιά, μάρτυρες σειράς φρικτών και στυγερών εγκλημάτων σε βάρος αθώων γυναικών και παιδιών, που μας συγκλονίζουν συθέμελα. Η σκέψη μας παραμένει στα θύματα των δολοφονιών και στις οικογένειες τους και εκφράζω τον αποτροπιασμό μου ως αξιωματούχος της πολιτείας και ως μέλος της κοινωνίας μας για τα τραγικά αυτά γεγονότα που ο ανθρώπινος νους και η συνείδηση μας δεν μπορεί να αποδεχτεί και να ανεκτεί.

Κυρίες και Κύριοι,

Η αυριανή μέρα δεν παύει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, μιας ιστορίας που επαναλαμβάνεται με αγώνες και διεκδικήσεις για ένα καλύτερο αύριο, για μια υγιή και ευημερούσα κοινωνία.

Το δικαίωμα στην απασχόληση και στις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας σε συνδυασμό με τον σεβασμό στους νόμους και τους θεσμούς είναι εκ των ων ουκ άνευ για τη διατήρηση της εργατικής ειρήνης και στην προστασία όλων των εργαζομένων. Η σταθερή πορεία ανάκαμψης της οικονομίας ,αναμφίβολα, συντείνει σε αυτούς τους στόχους, εντούτοις, αναγνωρίζουμε ότι η ανάγκη για διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων είναι διαρκής και συνεχιζόμενη. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο παραμένει προσανατολισμένο στην κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων, τη μείωση της ανεργίας και την περαιτέρω ενδυνάμωση της αγοράς εργασίας.

Παράλληλα, επικεντρωνόμαστε στην εφαρμογή μιας υπεύθυνης πολιτικής στον τομέα των εργασιακών σχέσεων τοποθετώντας τον κοινωνικό διάλογο στο επίκεντρο των διαδικασιών μας με στόχο την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων και τη λήψη συναινετικών αποφάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε θέσει σε προτεραιότητα την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας αξιοποιώντας το σημαντικότερο εργαλείο που έχουμε στη διάθεση μας που δεν είναι άλλο από την τριμερή συνεργασία και τον κοινωνικό διάλογο μέσα από τον οποίο κατορθώνουμε διαχρονικά να βρίσκουμε λύσεις στα όποια προβλήματα παρουσιάζονται. Πιστεύω ότι μέσα από τον κοινωνικό διάλογο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε, μαζί, σε λύσεις που να ενισχύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που προωθούμε είναι η θεσμοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού, η οποία έχει ως σκοπό την πλήρη αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων πολιτικών μας στον τομέα αυτό. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς μισθού και να εξασφαλίσουμε συνθήκες ίσης μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρήσεων. Για το εν λόγω θέμα ετοιμάζονται σχετικές μελέτες από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ενώ λαμβάνουμε και τεχνική βοήθεια και τεχνογνωσία από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Ως είθισται θα ακολουθήσει η διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων. Προς το τέλος του 2019, αναμένεται ότι θα έχουμε και την τελική έκθεση για το σχεδιασμό της εφαρμογής του εθνικού κατώτατου μισθού.

Όλα αυτά τα χρόνια υλοποιήθηκαν διάφορα σχέδια,  που είχαν ως βασικό στόχο την παροχή κινήτρων και την ενίσχυση της απασχόλησης. Τα σχέδια αυτά, για τα οποία αντλήθηκαν πόροι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο απευθύνονταν σε διαφορετικές ηλικιακές και πληθυσμιακές ομάδες, ακριβώς για να μπορούν να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες τους ξεχωριστά και να μπορεί να επεκταθεί το εύρος της ενίσχυσης τους, όσο το δυνατόν περισσότερο. Αξίζει να αναφερθεί ότι για το έτος 2018 η Κύπρος ήταν πρώτη από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απορρόφηση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η πολιτική μας για επιδότηση της εργασίας και της κατάρτισης συνεχίζεται και ένας από τους σημαντικούς στόχους μας είναι η μείωση της ανεργίας και η επαναφορά της οικονομίας σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με ανεργία κάτω από 5%. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της η ανεργία έχει μειωθεί στο 7% ενώ συνεχίζεται η πορεία μείωσης της. Ωστόσο, μας προβληματίζει ιδιαίτερα η ανεργία των νέων, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε ψηλότερα από τα επιθυμητά επίπεδα, γι’ αυτό δεν επαναπαυόμαστε. Συνεχίζουμε τον σχεδιασμό στοχευμένων μέτρων και πολιτικών για αντιμετώπιση του προβλήματος αξιοποιώντας πλήρως τους διαθέσιμους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Για την επίτευξη του στόχου που έχουμε για συνθήκες πλήρους απασχόλησης, δημιουργήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Καταγραφής και Αναζήτησης Διαθέσιμων Ανέργων. Μέσω της πλατφόρμας ενισχύεται σημαντικά η προσπάθεια για μείωση της ανεργίας, αφού δίδεται άμεση πρόσβαση στους εργοδότες για την αναζήτηση διαθέσιμων ανέργων στη βάση των προσόντων και δεξιοτήτων τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη σύζευξη των αναγκών των εργοδοτών με τις δεξιότητες των ανέργων που αναζητούν εργασία. Επίσης, αξιοποιώντας πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχουμε προχωρήσει σε πρόσληψη 30 εξειδικευμένων συμβούλων απασχόλησης οι οποίοι παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες σε ανέργους για την τοποθέτηση τους σε θέσεις εργασίας.

Καθοριστικής σημασίας και καταλυτικό ρόλο στη μείωση της ανεργίας διαδραματίζει και η προσπάθεια για πάταξη της παράνομης και αδήλωτης εργασίας και εργαζόμαστε μεθοδικά προς την κατεύθυνση αυτή, μέσω ενός συστήματος ανάλυσης κινδύνου, στοχευμένων επιθεωρήσεων και αυστηρότερου ελέγχου της αγοράς εργασίας με αποτρεπτικές ποινές και διοικητικά πρόστιμα για όσους δεν εφαρμόζουν τις εργατικές νομοθεσίες.

Με σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συσταθεί από τον Ιούνιο 2017 η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης, η οποία διενεργεί ετησίως πέραν των 6.000 στοχευμένων επιθεωρήσεων για την αδήλωτη εργασία, αλλά και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και η στήριξη τόσο των εργαζομένων όσο και όλων όσοι αδυνατούν να εργαστούν ή που βρίσκονται στην ανεργία, βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των προσπαθειών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο θεσμός του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος αποτελεί σημαντικό αρωγό στην προσπάθεια αυτή παρέχοντας την αναγκαία στήριξη σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους συντήρησης, είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα είτε άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχώς αυξανόμενα ενοίκια σε όλη την Κύπρο, το αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζουμε, στη βάση σχετικής μελέτης που έχουμε ολοκληρώσει, την αύξηση των επιδομάτων ενοικίου που παρέχονται σε όλους όσοι λαμβάνουν επίδομα ενοικίου από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επιπρόσθετα έχει εφαρμοστεί σημαντικός αριθμός υποστηρικτικών προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα το Σχέδιο Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας με στόχο την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών φροντίδας σε όλα τα πρόσωπα που ενώ χρειάζονται τις υπηρεσίες αυτές, οι οικονομικοί τους πόροι δεν επαρκούν για την κάλυψή τους. Επίσης, προγράμματα όπως το Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Εργοδοτουμένων, για εργοδοτούμενους με μεσαία ή χαμηλά εισοδήματα συνεχίζεται και το Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών για Συνταξιούχους με Χαμηλά Εισοδήματα.

Κυρίες και Κύριοι,

Προχωρούμε το αμέσως επόμενο διάστημα στην αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας με στόχο τον εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας των Υπηρεσιών με επίκεντρο την ανθρωποκεντρική προσέγγιση και την έγκαιρη παρέμβαση εκεί και όπου χρειάζεται. Το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης που έχουμε καταρτίσει έχει δημοσιευτεί και βρίσκεται στη διάθεση όλων των εμπλεκομένων στο πλαίσιο της κοινωνικής διαβούλευσης που πραγματοποιείται ώστε να ακουστούν όλες οι απόψεις. Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης θα τεθεί σε εφαρμογή εισάγοντας νέους θεσμούς όπως για παράδειγμα τον θεσμό του Κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς αλλά και ενισχύοντας και αναβαθμίζοντας τον ρόλο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και την αλληλεπίδραση τους με την κοινωνία και τους πολίτες.

Κλείνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω πως θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες με πλήρη σεβασμό στους θεσμούς που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις και με τη συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων για διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους, διασφαλίζοντας ,παράλληλα ,την Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Εύχομαι καλή Πρωτομαγιά σε όλους μας.

----------------------------

ΕΙ