Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-05-2019 14:30

Στατιστικές Υγείας και Νοσοκομείων για το 2017

Απολύσεις εσωτερικών ασθενών

Κατά το 2017, 81.856 ασθενείς νοσηλεύτηκαν και απολύθηκαν από τα Γενικά Νοσοκομεία του δημόσιου τομέα, σημειώνοντας αύξηση 4,3%, σε σύγκριση με το 2016 που ήταν 78.486. Επιπρόσθετα, 1.556 ασθενείς νοσηλεύτηκαν και απολύθηκαν από τα Αγροτικά Νοσοκομεία Κυπερούντας και Πόλης Χρυσοχούς το 2017, σε σύγκριση με 1.481 το 2016, σημειώνοντας αύξηση 5,1%.

Το 2017 το ποσοστό καταλήψεως κλινών για τα Γενικά Νοσοκομεία του δημόσιου τομέα ήταν 75,6%, σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σύγκριση με το 2016 που ήταν 73,1%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα αγροτικά νοσοκομεία κατά το 2017 ήταν 51,8%, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2016, που ήταν 46,9%.

Τα νεοπλάσματα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό 14,5% επί του συνόλου των απολυθέντων ασθενών από τα Γενικά Νοσοκομεία, ακολουθούν οι ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος με 9,7%, οι κατηγορίες ασθενειών τραύματα, δηλητηριάσεις και συγκεκριμένα άλλα επακόλουθα από εξωτερικές αιτίες με 9,5%, οι ασθένειες του πεπτικού συστήματος με 8,9% και οι ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος με 8,5%. Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες  συγκεντρώνουν ποσοστό 43,5%, ενώ το «Δεν δηλώθηκε» 5,4%.

  

Επισκέψεις εξωτερικών ασθενών

Κατά το 2017 έγιναν 1.800.016 επισκέψεις εξωτερικών ασθενών σε όλα τα κυβερνητικά ιατρικά ιδρύματα, σημειώνοντας μικρή αύξηση 0,2% σε σχέση με το 2016, που ήταν 1.796.654. Επιπρόσθετα το 2017 έγιναν 301.624 επισκέψεις στα τμήματα πρώτων βοηθειών, σε σύγκριση με 309.426 επισκέψεις που έγιναν το 2016, σημειώνοντας μείωση 2,5%. 

 

Θάνατοι και αιτίες θανάτου

Κατά το 2017 έχουν καταγραφεί 6.188 θάνατοι κατοίκων Κύπρου και επισκεπτών, οι οποίοι συνέβηκαν στην Κύπρο. Ποσοστό 52,9% (3.274 θάνατοι) αφορούν άνδρες και ποσοστό 47,1% (2.914 θάνατοι) αφορούν γυναίκες.

Οι κυριότερες αιτίες θανάτου ήταν οι ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος (32,3%), τα νεοπλάσματα (23,7%), οι ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος (9,7%), οι ασθένειες των ενδοκρινών αδένων, της θρέψης και του μεταβολισμού (7,0%), καθώς και τα τραύματα και δηλητηριάσεις από εξωτερικές αιτίες (5,2%). Οι υπόλοιπες αιτίες θανάτου ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Εσωτερικός ασθενής: Θεωρείται το πρόσωπο που έχει περάσει όλες τις διαδικασίες για εισαγωγή σε ένα από τα γενικά/αγροτικά νοσοκομεία και για το οποίο έχει ετοιμαστεί «Φάκελος ασθενή», παρέμεινε δε στο νοσοκομείο για περίθαλψη για τουλάχιστον μία νύχτα ή εισήχθηκε και απολύθηκε την ίδια μέρα.

Επίσκεψη εξωτερικού ασθενή: Είναι η επίσκεψη ασθενή σε ένα τμήμα εξωτερικών ιατρείων.

Πηγές στοιχείων και κάλυψη

Απολύσεις εσωτερικών ασθενών: Στοιχεία για τους ασθενείς που εισάγονται για θεραπεία και απολύονται από τα κυβερνητικά νοσοκομεία (απολύσεις) συλλέγονται σε ηλεκτρονική μορφή από όλα τα νοσοκομεία. Όλα τα στοιχεία αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία σε μορφή μικροδεδομένων και η επεξεργασία, ανάλυση και πινακοποίησή τους γίνεται από Λειτουργούς της Υπηρεσίας.

Επισκέψεις εξωτερικών ασθενών: Από τα στοιχεία για τις επισκέψεις των εξωτερικών ασθενών στα γενικά και αγροτικά νοσοκομεία που αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία σε ηλεκτρονική μορφή, οι «προβληματικές» περιπτώσεις, π.χ. άνδρες στο γυναικολογικό ή ενήλικες στο παιδιατρικό, δεν λαμβάνονται υπόψη καθόλου παρά μόνο κατά την αναγωγή των «μη προβληματικών» επισκέψεων στο σύνολο.

Για τα Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.), χρησιμοποιείται η κατανομή που προκύπτει από τα ηλεκτρονικά στοιχεία του μηχανογραφικού συστήματος για τις επισκέψεις εξωτερικών ασθενών κατά ειδικότητα, φύλο και ηλικία και γίνεται αναγωγή στο σύνολο των επισκέψεων κατά ειδικότητα, όπως αυτές δηλώνονται από όλα τα κέντρα υγείας στα συνοπτικά έντυπα. Τα κέντρα υγείας που διαθέτουν μηχανογραφικό σύστημα είναι τα ακόλουθα: Κ.Υ Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Έγκωμης, Καϊμακλίου, Στροβόλου, Αγίου Δομετίου, Κλήρου, Παλαιχωρίου, Αυγόρου, Ορμήδειας, Λινόπετρας και Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Αιτίες θανάτου: Πηγή για τους θανάτους κατά αιτία είναι το Αρχείο Αιτιών Θανάτου της Μονάδας Παρακολούθησης Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων που καταγράφονται στο Αρχείο Αιτιών Θανάτου περιλαμβάνει όλους τους θανάτους που συνέβηκαν στην Κύπρο (μόνιμων κατοίκων Κύπρου και επισκεπτών) και θανάτους κατοίκων Κύπρου που συνέβηκαν στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες: Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Υγεία

Επικοινωνία

Ελένη Κυριάκου: Τηλ.:+357 22605114, Ηλ. Ταχ.: ekyriacou@cystat.mof.gov.cy

Νικολέττα Πέτρου: Τηλ.: +357 22602158, Ηλ. Ταχ.: npetrou@cystat.mof.gov.cy

(ΜΛ/ΕΙ)