Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-05-2019 12:49

Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου για τον Φεβρουάριο 2019

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση: “Στατιστικές ενδοκοινοτικού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες (Συνοπτικά στοιχεία)”, για τον Φεβρουάριο 2019.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α)         Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 ήταν €1.370,4 εκ., σε σύγκριση με €1.233,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε κράτη μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2019 ήταν €712,4 εκ., σε σύγκριση με €395,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €658,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, σε σύγκριση με €838,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €335,5 εκ. σε σύγκριση με €119,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €445,4 εκ. σε σύγκριση με €26,3 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018.

(β)        Κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2019 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και από κράτη μέλη της Ε.Ε.) ήταν €559,2 εκ., σε σύγκριση με €612,1 εκ. τον Φεβρουάριο του 2018.

(γ)        Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και  σε κράτη μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Φεβρουάριο του 2019 ήταν €178,8 εκ., σε σύγκριση με €190,4 εκ. τον Φεβρουάριο του 2018. Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων,περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Φεβρουάριο του 2019 ήταν €87,5 εκ., σε σύγκριση με €89,9 εκ. τον Φεβρουάριο του 2018, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Φεβρουάριο του 2019 ήταν €91,3 εκ. σε σύγκριση με €100,5 εκ. τον Φεβρουάριο του 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Φεβρουάριο του 2019 ήταν €75,3 εκ., σε σύγκριση με €77,6 εκ. τον Φεβρουάριο του 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Φεβρουάριο 2019 ήταν €10,1 εκ., σε σύγκριση με €10,4 εκ. τον Φεβρουάριο 2018.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Φεβρουάριο 2019 διατίθεται δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας, πεδίο “Εκδόσεις”.

(ΜΛ)