Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-05-2019 12:12

Αναφορά του Προέδρου της Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη κατά τη Συνεδρία της Ολομέλειας στο θέμα της Παράλληλης Βουλής

Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει διαπιστώσει την ανάγκη για το άνοιγμα του Κοινοβουλίου προς την κοινωνία των πολιτών για την αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος και παράλληλα τον εμπλουτισμό του έργου του Κοινοβουλίου και για το σκοπό αυτό προχωρεί στη δημιουργία της «Παράλληλης Βουλής».     

Η «Παράλληλη Βουλή» στόχο έχει μια συντεταγμένη διαδραστική σχέση με την κοινωνία και τους πολίτες, ώστε να προβάλει τα διάφορα προβλήματα της κοινωνίας των πολιτών, να ενισχύσει την πολιτότητα, τη συμμετοχική δημοκρατία, τον πλουραλισμό και τη διαφάνεια και το άνοιγμα της Βουλής προς τους πολίτες.  Οι βουλευτές, ως οι κατεξοχήν εκφραστές της λαϊκής βούλησης, παράλληλα ή και σε συμπλήρωση του καθαρά νομοθετικού έργου και της κοινοβουλευτικής δραστηριότητάς τους, επιβάλλεται να αφουγκράζονται σε οργανωμένη βάση τα προβλήματα των πολιτών και να συμβάλλουν στην κάλυψη του δημοκρατικού ελλείμματος, εξασφαλίζοντας ένα μόνιμο κανάλι διαλόγου για τον πολίτη.

Η γνώση ιδιαίτερα για εξειδικευμένα θέματα ή προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία μπορεί και πρέπει να αξιοποιείται από τη Βουλή και την πολιτεία γενικότερα με τον όσο το δυνατό πιο οργανωμένο και συντεταγμένο τρόπο. Οι πολίτες με μηχανισμούς όπως η Παράλληλη Βουλή, θα αυξήσουν τη συμμετοχικότητα στο πολιτικό γίγνεσθαι παρά να είναι απλοί θεατές και αυτοί που αποφασίζουν θα ενισχύονται με γνώσεις και τεκμηριωμένες προτάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό θα διοργανωθεί η Παράλληλη Βουλή με τις πιο κάτω θεματικές:

1.      Βουλή για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Η Βουλή αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια των συνεδρίων που διοργάνωσε η Βουλή για την Δ΄ Βιομηχανική Επανάσταση και σκοπεύει να αναδείξει τη σημασία της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιακής διακυβέρνησης στην καθημερινότητα του πολίτη, στη διασύνδεση με την επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη.

2.      Βουλή για τον Πολιτισμό

Σκοπός της είναι η ανάδειξη της σημασίας του πολιτισμού και των διαφόρων παραμέτρων του και ιδιαίτερα για την Κύπρο.

3.      Βουλή της Οικολογίας-Αειφορίας, του Περιβάλλοντος και της Υγείας

Η Βουλή αυτή στόχο έχει να αναδείξει τα θέματα οικολογίας, αειφορίας, περιβάλλοντος, των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και της επίδρασής τους στην υγεία των πολιτών.

4.      Βουλή των Πολιτών

Στόχος είναι να δοθεί φωνή σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό οργανωμένων συνόλων των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς καθώς και μεμονωμένων πολιτών που έχουν απόψεις και εισηγήσεις.

5.      Κυπριακή Παιδοβουλή

Η Παιδοβουλή έχει στόχο να εξετάζει προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι και να υποβάλλει εισηγήσεις για την αντιμετώπισή τους.

6.      Βουλή των Νέων

Θα ασχολείται με τα διάφορα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι των ηλικιών 18 έως 35 ετών όπως και με τις δικές τους εισηγήσεις για δημιουργία καλύτερων συνθηκών και προοπτικών για το μέλλον τους.

Για υλοποίηση των πιο πάνω δράσεων θα υπάρχει μόνιμη ομάδα εργασίας και γραμματεία από λειτουργούς της Βουλής, για να παρέχει στήριξη και να συντονίζει τις δράσεις, οι οποίες θα διασπαρθούν καθόλη τη διάρκεια του έτους.  Οι δράσεις αυτές προγραμματίζεται να τεθούν σε εφαρμογή από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

(ΑΧ)