Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-05-2019 11:35

Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη στη συμβολική «Πορεία με Μωβ Ομπρέλες»

Η Ετήσια Εβδομάδα Ρευματοπαθειών έχει καθιερωθεί πλέον από τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου, ως θεσμός για το σύνολο της κοινωνίας μας.

Η σημερινή «Πορεία με Μωβ Ομπρέλες» λειτουργεί ως σύμβολο για την πρόληψη των ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων και ταυτόχρονα συμβάλλει στην εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού. 

Η διαφώτιση γύρω από σοβαρά ζητήματα της κοινωνίας μας αποτελεί το πρώτο και σημαντικότατο βήμα για την αντιμετώπισή τους. Σε ένα πρώτο επίπεδο, η σωστή πληροφόρηση βοηθά τους πολίτες με χρόνιες παθήσεις ή που παρουσιάζουν σχετικά συμπτώματα, να προβούν στις απαραίτητες πρακτικές και διαδικασίες έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας. Εντούτοις, η ενημέρωση για τις χρόνιες παθήσεις αφορά και την ευρύτερη κοινωνία, καθότι η ευαισθητοποίηση του συνόλου των πολιτών συμβάλλει σημαντικά στη γενικότερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, βελτιώνοντας και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Οι πέντε βασικοί πυλώνες για την αντιμετώπιση των ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων, όπως και άλλων σπάνιων και χρόνιων παθήσεων είναι: πρώτον, πρόληψη και ανίχνευση˙ δεύτερο, διάγνωση και αντιμετώπιση˙  τρίτο, έρευνα˙ τέταρτο, καταγραφή των σπάνιων νοσημάτων, και πέμπτο, υποστηρικτική φροντίδα, κοινωνική πρόνοια και ένταξη στο σύνολο της κοινωνίας.

Συγχαίρω, λοιπόν, το έργο του Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου για τις αξιόλογες δράσεις του, καθότι συμβάλλει τόσο στην εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης όσο και στην προσπάθεια επίτευξης συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να εφαρμοστούν οι απαιτούμενες πολιτικές, που να υποβοηθούν τα άτομα με ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις να εργαστούν και να ενταχθούν στον εργασιακό και κοινωνικό κορμό.

Για όλα αυτά, βεβαίως, την πρωταρχική ευθύνη έχει η ίδια η Πολιτεία. Η φροντίδα για την ευημερία των πολιτών και ειδικότερα των νοσούντων και ευάλωτων ομάδων, αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής ενός κράτους και πρέπει να δίδεται η απαραίτητη σημασία για υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων.

Εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο το αξιόλογο έργο σας, ενισχύοντας τον θεσμό αυτό, προς όφελος της υγείας των πολιτών και της κοινωνίας ευρύτερα.

---------------------

(ΜΛ/ΕΙ)