Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-05-2019 17:59

Xαιρετισμός Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην εκδήλωση της Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Αλληλεγγύης των Γενεών

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να συγχαρώ την Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών καθώς και τα Τμήματα Συνταξιούχων ΣΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ για την πρωτοβουλία να οργανώσουν αυτή την εκδήλωση, η οποία τελεί την υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Ημέρας Αλληλεγγύης των Γενεών.

Η Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών Κύπρου καθώς και τα Τμήματα Συνταξιούχων ΣΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ εργάζονται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων και των δικαιωμάτων της τρίτης ηλικίας, καθώς, επίσης, καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για επίλυση των προβλημάτων που τους απασχολούν.

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, είναι μια επιτυχία των σύγχρονων κοινωνιών. Ο σημερινός γηράσκων πληθυσμός είναι υγιέστερος και διαθέτει καλύτερη μόρφωση, βελτιωμένες προοπτικές απασχόλησης και ενεργούς συμμετοχής στην κοινωνική ζωή του τόπου. Ως εκ τούτου, σήμερα η τρίτη ηλικία είναι μια περίοδος δημιουργική και παραγωγική.

Πριν έντεκα χρόνια ,η 29η Απριλίου ανακηρύχθηκε ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Αλληλεγγύης μεταξύ Γενεών.  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειάζεται να συμπεριληφθούν όλες οι γενιές στη δημοκρατική συζήτηση και στη διαμόρφωση πολιτικών και να προωθηθεί η ηλικιακή ποικιλότητα σε όλους τους κοινωνικούς τομείς. Η ενασχόληση, η συμμετοχή και η διάδραση αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις ώστε να χτιστεί μια κοινωνία, η οποία θα είναι πραγματικά φιλική προς τα άτομα τρίτης ηλικίας. Οι στόχοι είναι η  προαγωγή ενός υγιούς και ενεργού γηράσκοντος πληθυσμού, της προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας, της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη υψηλής απασχόλησης, στην επένδυση στις δεξιότητες και στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι πολιτικές που έχει εφαρμόσει η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τα τελευταία χρόνια για τη στήριξη των ατόμων της τρίτης ηλικίας είναι σημαντικές και αφορούν διάφορες πτυχές της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει η Κυβέρνηση.

Στον τομέα της στήριξης μέσω παροχής επιδομάτων σε χαμηλοσυνταξιούχους, το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων αναβαθμίστηκε μέσω της αύξησής του δύο φορές: Αρχικά το 2016 με συνολική αύξηση 4,5 εκατομμυρίων ευρώ και πρόσφατα με συνολική επιπρόσθετη αύξηση 19,5 εκατομμυρίων ευρώ, το μηνιαίο επίδομα  αυξήθηκε από €150 για τους χαμηλοσυνταξιούχους με τα χαμηλότερα εισοδήματα, σε €220, δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 45%. Ανάλογες ήταν και οι αυξήσεις του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων και για τις άλλες εισοδηματικές κατηγορίες χαμηλοσυνταξιούχων. Επιπλέον, όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι εντάχθηκαν από το 2017 στο Σχέδιο Χριστουγεννιάτικου Δώρου λαμβάνοντας διπλό επίδομα για τα Χριστούγεννα, με ελάχιστο ποσό Χριστουγεννιάτικου Δώρου τα €100.

Επίσης, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αυξήθηκαν τα εισοδηματικά όρια για παροχή του Πασχαλινού Επιδόματος, από €9.750 για νοικοκυριό δύο ατόμων, σε €11.000, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των δικαιούχων του Πασχαλινού Επιδόματος. Για παράδειγμα, ζεύγος χαμηλοσυνταξιούχων με βασικές συντάξεις €420 ο καθένας, πριν την αλλαγή δεν ήταν δικαιούχοι ενώ με την αύξηση του εισοδηματικού ορίου είναι δικαιούχοι. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε ο τερματισμός της πρακτικής προηγούμενων χρόνων που ήθελε να λαμβάνεται υπόψη ως εισόδημα το Πασχαλινό Επίδομα, με αποτέλεσμα συνταξιούχοι που δικαιούνταν τη μία χρονιά το επίδομα, να μην το δικαιούνται την επόμενη χρονιά.

Πέραν της παροχής επιδομάτων σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα, έχουν υλοποιηθεί και σημαντικός αριθμός πολιτικών για ενίσχυση του πλέγματος υπηρεσιών που αφορούν την τρίτη ηλικία. Δόθηκε στους χαμηλοσυνταξιούχους πρόσβαση στο ΕΕΕ και περίπου 6.500 έχουν καταστεί δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και λαμβάνουν επιχορήγηση για τις υπηρεσίες φροντίδας που έχουν ανάγκη, μέχρι και €400 επιπλέον για κατ’ οίκον φροντίδα ή και μέχρι €745 επιπλέον για ιδρυματική φροντίδα. Επίσης, με σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου παραχωρήθηκε δωρεάν διακίνηση με δημόσιες συγκοινωνίες για όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους ενώ όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι έχουν δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών με πλήρη απαλλαγή από το τέλος των €10.

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συνταξιούχων, το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων λειτουργεί για 2η χρονιά το Σχέδιο Επιχορηγημένων Διακοπών για Χαμηλοσυνταξιούχους σε ορεινά θέρετρα και θέρετρα του Πύργου Τυλληρίας, βάσει του οποίου επιχορηγείται το 100% του κόστους για 4ήμερες διακοπές για κάθε χαμηλοσυνταξιούχο.

Για σκοπούς προώθησης των θεμάτων που αφορούν την τρίτη ηλικία, ο Φορέας Τρίτης Ηλικίας έχει ως πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη στρατηγικής για την τρίτη ηλικία που θα αφορά, μεταξύ άλλων, στην ενεργό και υγιή γήρανση, την προώθηση των δικαιωμάτων της τρίτης ηλικίας, την επίτευξη της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του αυξανόμενου πληθυσμού των προσώπων τρίτης ηλικίας, την αναδιοχέτευση της πολύτιμης συμβολής που μπορούν να έχουν οι ηλικιωμένοι στην ευρύτερη κοινωνία, την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων και διακρίσεων εις βάρος των ηλικιωμένων.

Ο Φορέας Τρίτης Ηλικίας απαρτίζεται από εκπροσώπους οργανώσεων που απασχολούνται με θέματα τρίτης ηλικίας, μεταξύ των οποίων και τα Τμήματα Συνταξιούχων ΣΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ και η Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσει στρατηγική για την τρίτη ηλικία, ενώ μελετά θέματα ευρύτερης πολιτικής και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις.

Η Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών έχει, επίσης, σημαντική συμβολή στις εργασίες του Εθνικού Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής με τη συμμετοχή των αρμόδιων κρατικών Υπηρεσιών και άλλων εμπλεκομένων φορέων, και  σκοπός του είναι ο καθορισμός μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη δημογραφική ανάπτυξη καθώς και  πολιτικών που αφορούν στην οικογένεια. Σ’ αυτό το πλαίσιο ,το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει  το τρίτο Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής για τη διετία 2019-2020, όπως έχει διαμορφωθεί από τον Εθνικό Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής.

Περαιτέρω, θα πρέπει να αναφερθεί ότι για σκοπούς ενίσχυσης των υπηρεσιών που παρέχονται στα άτομα τρίτης ηλικίας ,  το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοια και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενθαρρύνει τη δημιουργία δομών φροντίδας και δράσεων υποστήριξης, φροντίδας, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων. Μέσω του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στηρίζει με σημαντική οικονομική βοήθεια, τεχνογνωσία και τεχνική υποστήριξη τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τις Τοπικές Αρχές ώστε να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.

Όραμα μας είναι η  παροχή προσβάσιμων, προσιτών, φιλικών και εξατομικευμένων κοινωνικών υπηρεσιών για ολιστική στήριξη του ατόμου και της οικογένειας, με ανθρωποκεντρικό, πολυθεματικό κι αποτελεσματικό τρόπο, με στόχο την ενδυνάμωση και τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ζωής τους και την ανάπτυξή τους στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Κλείνοντας σας διαβεβαιώνω ότι η Κυβέρνηση θα  εξακολουθήσει να επιδεικνύει αμείωτο ενδιαφέρον για τα θέματα της τρίτης ηλικίας και θα συνεχίσει να παρέχει κάθε δυνατή στήριξη τόσο προς την τρίτη ηλικία, αλλά και προς τις οργανώσεις σας, που εκπροσωπούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τρίτη ηλικία ούτως ώστε να συνεχίσετε το έργο που επιτελείτε.

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στους στόχους και τις επιδιώξεις σας.

_____________

/ΣΧ