Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-05-2019 10:03

Δημόσια ακρόαση Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων για δημιουργία 2 γηπέδων ποδοσφαίρου προπονήσεων και χώρων υγιεινής, στoν Δήμο Λάρνακας

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (για τον Σύλλογο Ανόρθωσις Αμμοχώστου) (Α167/14), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας, για δημιουργία δυο γηπέδων ποδοσφαίρου προπονήσεων και χώρων υγιεινής,στο τεμάχιο αρ. 2 (υποδ. 2, τμήμα/αρ. εγγρ. 1/2), στο Φ/Σχ. 40/56.W1, Τμήμα 1, στoν Δήμο Λάρνακας. Η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).

Η δημόσια ακρόαση, η οποία αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

Η διενέργεια της ακρόασης στοχεύει κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η δημόσια ακρόαση είναι ανοικτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθείτηνΠαρασκευή 31/05/2019, η ώρα 11.00 π.μ., στην αίθουσα διασκέψεων τύπου «Κυριάκος Θεοχάρους» (ανατολική κερκίδα) Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος (αρ. τηλ. 24635833). Σημειώνεται ότι, στις 10.30 π.μ. θα προηγηθεί επίσκεψη στον χώρο της ανάπτυξης.  

(ΑΧ)