Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-05-2019 21:35

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην ετήσια Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ

Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι για ακόμη μια χρονιά στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, η οποία συνεχίζει να αποτελεί πολύτιμο πυλώνα προσφοράς υπηρεσιών για τον τόπο, την κοινωνία και ,βεβαίως, τα ίδια τα μέλη της.

Η ΟΕΒ έχει  καταξιωθεί τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό ως ένας έγκυρος και αξιόπιστος συνομιλητής, ο οποίος με τη δράση του συμβάλλει τόσο στην οικονομική πρόοδο όσο και στην ενσωμάτωση καινοτόμων προτάσεων που αφορούν την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Και θα έχουμε εντός των ημερών τη συνάντηση ΟΕΒ, ΚΕΒΕ ώστε να συζητήσουμε και τα όσα έχουν ακουστεί. Από κοινού συνεργαζόμενοι μόνο για το καλό του τόπου μπορεί να αποδώσει αυτός ο διάλογος.

Είδαμε τώρα το φιλμάκι που δείξατε. Για το ΓεΣΥ θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, γνωρίζουμε ότι απαιτείται υπομονή. Είναι μια επανάσταση στον τομέα της Υγείας, είναι ένα σχέδιο που πιθανόν να βρίσκει κάποιους διαφωνούντες, όμως μέσα από τη συνεργασία θα πρέπει να το κάνουμε να δουλέψει και στην ίδια τη νομοθεσία περιέχονται πρόνοιες που αν και εφόσον παρατηρηθούν κάποιες αδυναμίες ή ελλείψεις, να διορθωθούν. Αυτό είναι που πρέπει να έχουμε κατά νου και έτσι να συμβάλουμε όλοι ώστε να πετύχει. Καλώ ,για άλλη μια φορά, όλους τους παρόχους υγείας ή όλους τους εμπλεκόμενους στο σύστημα υγείας επιτέλους να γίνουν πιο συνεργάσιμοι ώστε να αποδώσουμε στον κάθε πολίτη αυτό που ως κράτος οφείλουμε. Είμαστε η μόνη χώρα στην ΕΕ που τώρα εφαρμόζει ΓεΣΥ. Κάποτε έπρεπε να γίνει. Αυτό που έχει γίνει κατορθωτό είναι μέσα από τη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων, να καταστεί δυνατόν, έστω και με τις αρχικές διαφωνίες κάποιων, να υιοθετήσουμε ένα σύστημα. Η βούληση και η αποφασιστικότητα όλων είναι να δουλέψει, να επιβιώσει και να προσφέρει.

Η προεδρική δημοκρατία έχει το πλεονέκτημα ότι προσφέρει σταθερότητα στη διακυβέρνηση. Έχει όμως μειονέκτημα του ότι αν δεν έχεις κυβέρνηση συνεργασίας ή αν οι πολιτικές δυνάμεις δεν συνεργάζονται τότε όση και να είναι η αποφασιστικότητα σου δεν επιτυγχάνεις.

Ο χρυσός κανόνας είναι η συνεννόηση πολιτικών δυνάμεων και Κυβέρνησης ώστε τουλάχιστον τα σημαντικότερα που οφείλουμε στους πολίτες να υπερβαίνουν τα κομματικά. Δεν είναι διά της αντιπαράθεσης που επιτυγχάνεται η κοινή συνισταμένη, αλλά διά του διαλόγου και πλείστες όσες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και μεταρρυθμίσεις που επιφέραμε έγιναν μετά από την υπευθυνότητα που υπέδειξαν και οι πολιτικές δυνάμεις, ώστε θέματα όπως ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης να ξεπεραστούν μέσα από μια σειρά νομοσχεδίων που κατατίθενται εντός δυο-τριών εβδομάδων.

Εξάρω τη δική σας σημαντική συμβολή στην προσπάθεια που όλοι καταβάλαμε για να πετύχουμε την έξοδό μας από τη βαθιά κρίση και στη σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη που παρουσιάζει η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Η προσπάθεια αυτή απαιτούσε αποφασιστικότητα και την αποτελεσματική συνεργασία του Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να εφαρμόσουμε προς όφελος όλων, τις μεταρρυθμίσεις και τα κίνητρα που συνέβαλαν στην προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Μέσα από αυτή τη συντονισμένη προσπάθεια, μεταξύ άλλων, πετύχαμε:  

  •           Την έξοδο από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.
  •           Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που αυτή τη στιγμή ανέρχονται στο 4%.
  •           Την επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών με υψηλά πρωτογενή   πλεονάσματα.
  •             Τη μείωση της ανεργίας στο 7% έναντι ποσοστού της τάξης του 16% το 2013.
  •           Την έξοδο στις διεθνείς αγορές και την επιστροφή της κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα. Στο σημείο αυτό, άξιο αναφοράς είναι πως τον περασμένο μήνα ,για πρώτη φορά, η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε σε έκδοση ομολόγου διάρκειας 30 ετών, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει κατά πολλαπλάσιο την προσφορά και το επιτόκιο να ανέρχεται στο 2.88% κάτι που αποδεικνύει την πορεία σταθερότητας και την εμπιστοσύνη που έχει η χώρα από ξένους επενδυτές.  

Την ίδια στιγμή, λάβαμε δύσκολες, αλλά απαραίτητες αποφάσεις, για τη διάσωση του τραπεζικού τομέα με στόχο την πλήρη εξυγίανση, ο οποίος, ως και τα τελευταία αποτελέσματα καταδεικνύουν, βασίζεται σε ισχυρότερη και υγιέστερη βάση, όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση, τη ρευστότητα και την κερδοφορία.

Επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω πως θα συνεχίσουμε με την ίδια υπευθυνότητα, πάντοτε σε συνεργασία με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τους κοινωνικούς εταίρους και τις επαγγελματικές οργανώσεις να προωθούμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις επ’ ωφελεία του συνόλου των πολιτών.

Επιγραμματικά, αναφέρω πως προωθούνται ή θα προωθηθούν οι ακόλουθες σημαντικές μεταρρυθμίσεις με τις οποίες φιλοδοξούμε να αλλάξουμε την εικόνα της χώρας μας στα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο οικονομίας:

(1)   Της Δημόσιας Υπηρεσίας, όπου καταθέσαμε σειρά νομοσχεδίων που αν και απορρίφθηκαν θα τα επανακαταθέσουμε, και τα οποία αφορούν τη διαχείριση του αξιόλογου ανθρωπίνου δυναμικού, τη διασύνδεση του μισθολογίου με την ανάπτυξη του ΑΕΠ, την αναδιοργάνωση κλιμάκων και την κινητικότητα  δημοσίων υπαλλήλων.

(2)   Προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με στόχο την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Προς τον σκοπό αυτό, σε συνεργασία με την Εσθονία, βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης σχετικό πρόγραμμα ύψους €250 εκατ.

Το πλέον σημαντικό για τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής, είναι η πρόθεσή μας, σε συνεργασία με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, να ενοποιήσουμε όλες τις συναφείς αρμοδιότητες σε ένα Υφυπουργείο Ψηφιακής Στρατηγικής, Έρευνας και Καινοτομίας.

(3)   Eνίσχυση της ευελιξίας, αποτελεσματικότητας και ταχύτητας λήψης αποφάσεων στο σύστημα Δικαιοσύνης μέσω υιοθέτησης σχετικών νομοσχεδίων που βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας.

(4)   Εφαρμογή του ΓεΣΥ με υλοποίηση της πρώτης φάσης την 1η Ιουνίου 2019. Η μαζική εγγραφή πολιτών στο σύστημα καταδεικνύει τη στήριξη τους στο νέο σύστημα Υγείας, ενισχύοντας την αποφασιστικότητά μας, παρά τα όποια αναμενόμενα προβλήματα ενδέχεται να υπάρξουν στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του συστήματος και τις όποιες αντίθετες απόψεις από διάφορους κύκλους, να προχωρήσουμε απρόσκοπτα με τους σχεδιασμούς μας, ούτως ώστε επιτέλους να δώσουμε στους πολίτες αυτό που απαιτούν και αξίζουν:

Παράλληλα, η αναμενόμενη εφαρμογή της λεγόμενης «ηλεκτρονικής δικαιοσύνης» και ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποθέσεων στο δικαστήριο, αποτελούν καθοριστικά βήματα προς τη βελτίωση και την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική μελέτη της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ, θα ήθελα να ενημερώσω πως το σχετικό νομοσχέδιο για τη δημιουργία του Υφυπουργείου έως το τέλος του χρόνου θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και ,εν συνεχεία, στη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο.

(5)   Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συγχωνεύσεις Δήμων και συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών, ούτως ώστε να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση στις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και αφορούν την καθημερινότητά τους.

(6)   Εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό με  βασική στόχευση την περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, την επίλυση διαρθρωτικών αδυναμιών και τη διείσδυσή μας σε νέες μεγάλες αγορές.

(7)   Εφαρμογή της νέας απλοποιημένης διαδικασίας για την αδειοδότηση έργων στη βάση του Επενδυτικού Νόμου που ήδη βρίσκεται ενώπιον της Βουλής.

(8)   Ανάπτυξη του τομέα της διαχείρισης Επενδυτικών Ταμείων που προσφέρει μια νέα μεγάλη ευκαιρία για τον τομέα των Υπηρεσιών, μέσα και από την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που εγκρίθηκε από τη Βουλή τον περασμένο Ιούλιο.

(9)   Βελτίωση της διακυβέρνησης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, μέσω και της δημιουργίας του Υφυπουργείου που έχω αναφερθεί, ενώ, με στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα ενθαρρύνουν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, έχει ήδη συσταθεί Εθνικό Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας και υιοθετήθηκε ο θεσμός του Επικεφαλής Επιστήμονα.

(10) Προώθηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης των ορεινών κοινοτήτων το οποίο αναμένεται αύριο να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(11) Επιπλέον, αντιλαμβανόμενοι τις ταχύτατες εξελίξεις στις σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου συστάθηκε κοινή ομάδα εργασίας υπό την εποπτεία της Κυβέρνησης και της Βουλής για την εκπόνηση του εθνικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της τεχνολογίας Blockchain.

(12) Μετοχοποίηση της CYTA, με την προσέλκυση στρατηγικού-συνεργάτη επενδυτή, καθώς και αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και του Κρατικού Λαχείου.

(13) Μεταρρύθμιση δομών διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύσταση νέας ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής για τον Ασφαλιστικό Τομέα και τα Ταμεία Προνοίας.

(14) Ολοκλήρωση της συνολικής μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος που άρχισε με το νέο σύστημα διορισμών των εκπαιδευτικών, περιλαμβανομένου του συστήματος αξιολόγησης και της βέλτιστης αποδοτικότητας του εργασιακού χρόνου των εκπαιδευτικών, με στόχο της ενίσχυση της παρεχόμενης παιδείας που όλοι αναγνωρίζουμε υστερεί συγκριτικά με τις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο.

(15) Αύξηση της παραγωγής και ενίσχυση της εξωστρέφειας των βιομηχανιών του τόπου, με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και την παραγωγή καινοτόμων και τεχνολογικά αναβαθμισμένων προϊόντων.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η υιοθέτηση των πιο πάνω μεταρρυθμίσεων θα οδηγήσει σε μια αδιαμφισβήτητη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων και θα δημιουργήσουν ένα ακόμη πιο ελκυστικό περιβάλλον για εγχώριες και ξένες επενδύσεις, ενισχύοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας μας.

Είμαι βέβαιος ότι με τη δική σας δεδομένη θετική στάση και συνεργασία, αλλά και τη βούληση του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, θα επιτύχουμε την εφαρμογή του φιλόδοξου, αλλά υλοποιήσιμου μεταρρυθμιστικού προγράμματος, προς όφελος των πολιτών και της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας μας. 

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη σημαντική δράση που αναπτύσσει η Ομοσπονδία σας και να επισημάνω πως προσβλέπω πάντοτε στη συνεργασία που πάντοτε διέκρινε τις σχέσεις μεταξύ ΟΕΒ και των εκάστοτε Κυβερνήσεων.

Αυτό που απαιτείται αυτή την ώρα είναι η επείγουσα αντιμετώπιση θεμάτων που περιέχονται στο υπόμνημα που στείλατε ώστε να μετατραπεί σε πολιτική πρόταση και μέσα από τον διάλογο και με τις πολιτικές δυνάμεις να υλοποιηθεί.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσης.

Σας ευχαριστώ.

____________

ΡΜ/ΣΧ