Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-05-2019 14:18

Δηλώσεις της Αναπληρώτριας Κυβερνητικής Εκπροσώπου για την παρουσίαση της εθνικής στρατηγικής για τις ορεινές περιοχές

Παρουσιάστηκαν σήμερα σε ειδική συνεδρίαση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών και των τεχνικών επιτροπών που έχουν συμμετοχή στη σύσταση της εθνικής στρατηγικής για τις ορεινές περιοχές, οι μελέτες που συντάσσουν αυτή την εθνική στρατηγική, είπε σήμερα η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος κα Κλέλια Βασιλείου.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, η κα Βασιλείου είπε ότι «παρουσιάστηκαν σήμερα σε ειδική συνεδρίαση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών και των τεχνικών επιτροπών που έχουν συμμετοχή στη σύσταση της εθνικής στρατηγικής για τις ορεινές περιοχές, 18 μελέτες οι οποίες συντάσσουν αυτή την εθνική στρατηγική.

Το τελικό κείμενο της διαβούλευσης, το πλαίσιο δηλαδή, αφορά στην καταγραφή κυρίως του όρου ‘ορεινότητα’. Παρουσιάστηκε το χρονοδιάγραμμα, παρουσιάστηκαν τα προτεινόμενα έργα και οι προϋπολογισμοί των χρονοδιαγραμμάτων δεκαετούς πλαισίου.

Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητήθηκε να προτεραιοποιηθούν τα άμεσα έργα που θα γίνουν εντός των επόμενων δύο – τριών ετών και στη συνέχεια να παρουσιαστεί στην ολότητά του και το δεκαετές πλάνο σε πλήρη ανάλυση.

Αναμένεται αυτή την εβδομάδα από τις τεχνικές επιτροπές να γίνουν οι τελικές διευκρινίσεις στη λογική της προτεραιοποίησης και από τον Επίτροπο των Ορεινών Κοινοτήτων, και στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο θα κατατεθεί ο πλήρης κατάλογος με τα έργα και τους προϋπολογισμούς άμεσης και έμμεσης προτεραιότητας για τελική έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο».

Σε ερώτηση αν στη συνεδρίαση συμμετείχαν όλοι οι Υπουργοί που ήταν παρόντες στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, η κα Βασιλείου απάντησε καταφατικά.

(ΡΜ/ΜΓ)