Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-05-2019 14:45

Συμμετοχή Τμήματος Μετεωρολογίας στην Τέταρτη Ημερίδα Βιοποικιλότητας

Στις 13 Μαΐου 2019 το Τμήμα Μετεωρολογίας εκπροσωπήθηκε από ομάδα υπαλλήλων στην Τέταρτη Ημερίδα Βιοποικιλότητας που διοργανώνει ετήσια το Τμήμα Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Μεταφέρθηκαν στον χώρο διάφορα μετεωρολογικά όργανα όπως μεγιστοβάθμιο και ελαχιστοβάθμιο θερμόμετρο, θερμόμετρο ξηρού και υγρού αέρα, θερμουγρογράφος, σένσορας θερμοκρασίας, σένσορας ταχύτητας και κατεύθυνσης του άνεμου και υπολογιστής ελέγχου των AWS.

Έγινε παρουσίαση της Μετεωρολογικής Παρατήρησης σε συνολικά περίπου 120 παιδιά. Στα παιδιά δόθηκε ενημερωτικό υλικό του Τμήματος καθώς και φυλλάδιο εργασίας σχετικά με τη Μετεωρολογική Παρατήρηση, τη Βροχόπτωση και τη Θερμοκρασία.

(ΜΓ)