Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-05-2019 15:31

Έγγραφο διαδικασίας για Έκδοση Επίσημης Εθνικής Επιστολής Διορισμού για υποβολή αίτησης συμμετοχής ως συνεργαζόμενο μέλος (μη πλήρης μέλος) σε Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς

Παράταση υποβολής αίτησης

Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την παράταση στην ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και σχετικών συνοδευτικών εγγράφων στο πλαίσιο της διαδικασίας για έκδοση Επίσημης Εθνικής Επιστολής Διορισμού που θα συνοδεύει την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς ως συνεργαζόμενο μέλος (μη πλήρες μέλος) υπό το καθεστώς Συνεργαζόμενου Εθνικού Κέντρου (Associated National Center) από τους ενδιαφερόμενους, όπως είχε ανακοινωθεί στις 15.4.2019.

Ως εκ τούτου, η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των αιτημάτων ορίζεται για την Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019, ως το περιεχόμενο του εγγράφου διαδικασίας που έχει ήδη ανακοινωθεί.

(ΜΚΥ)